Nodi är 2022 års bästa byggnadsverk i Göteborg

Vi står tillsammans med Next Step Group och Bygg-Göta bakom Göteborgs bästa byggnadsverk 2022. Vinnaren är Nodi i Nya Hovås – kontorshuset i trä som utvecklats av Next Step Group och ritats av oss. Nodi har redan rönt stor internationell uppmärksamhet och belönas nu även på hemmaplan. Priset som delas ut årligen av Alma och Per Olssons fond, går till den byggaktör vars byggnadsverk bäst uppfyller fondens krav på en god gestaltad livsmiljö med vikt på estetik, miljömässighet och användarvänliga lösningar. Tillsammans med Oskar Lindström från Next Step Group tog ansvarig arkitekt hos oss, Joakim Hansson, emot det ärofyllda priset på Börsen i Göteborg under måndagens prisutdelning.

Av de totalt sju nomineringarna till priset, var inte mindre än tre signerade White Arkitekter – Studentbostäderna i Sandarna samt kontorshusen Gårda Vesta och Nodi.

Vi är stolta över att stå bakom tre av sju nomineringar, och att Nodi vinner känns underbart kul. Priset från Per och Alma Olssons fond är en av de utmärkelser som vi som göteborgare och arkitekter värderar absolut högst. Det betyder mycket för oss alla på White här i Göteborg att Nodi vinner.
Jacob Sahlqvist, kontorschef på White i Göteborg

Nodi i Nya Hovås är en banbrytande fem våningar hög träbyggnad, där hållbarhet sätts i första rummet. Med Nodi har Next Step Group tillsammans med oss velat visa på möjligheterna att skapa högkvalitativ träarkitektur som uppfyller framtidens krav på en modern byggnad. Samtidigt har kontorshuset skapat affärsmöjligheter och synergieffekter för hela området Nya Hovås, genom modiga val och en välfungerande process.

Genom tidig involvering och öppenhet har vi med vår metod för samskapande lyckats förena alla parter i en ambitiös och gemensam vision. Nodi är ett bevis på att arkitektur, hållbarhet och ekonomi kan gå hand i hand.
Oskar Lindström, projektledare på Next Step Group

– Att vi nu får ta emot denna prestigefyllda utmärkelse känns ärofyllt och fantastiskt roligt för oss och för alla branschkollegor som passionerat jobbat med projektet, däribland White Arkitekter och entreprenören BRA Group, fortsätter Oskar Lindström, projektledare på Next Step Group.

Utmärkelsen har delats ut sedan år 1965 och initierades efter en testamentering på 100 000 kronor från grosshandlarparet Per och Alma Olsson. Nomineringarna av Göteborgs bästa byggnadsverk år 2021 har kommit in från såväl branschpersoner som allmänheten. Vinnaren belönas med en plakett och 10 000 kronor som ska användas till konstnärlig utsmyckning eller något som kan komma till glädje för andra.

Juryns motivering:

Den dovt mörkbruna trävolymen är platsens lugn. Omgivningens cirkus av tegel, puts, plåt och aluminium, ackompanjerad av 158:ans puls, är en kontrast till den mörka gestalten som ber om ”största möjliga tystnad”.

De utdragade våningarna mot söder och väster är en trygg balansakt som bygger på ett rationellt pelar-balksystem av limträ. Byggnadens överhäng ger fasaden skugga samtidigt som resultatet, byggnadens hela form, hävdar områdets betydelse. Formen känns igen i samtida och historiska exempel där bärverket är en fundamental utgångspunkt. Väldetaljerade massiva träkonstruktioner, höga våningshöjder och tekniska system som konsekvent följer konstruktionens rytm ger invändigt en säreget rättfram arbetsmiljö.

Med kontorshuset Nodi redovisar byggherre, arkitekt och entreprenör ett genuint och professionellt intresse för en ny hållbar värld. Applåder!

Contact Person

Jacob Sahlqvist

Jacob Sahlqvist

Arkitekt, Kontorschef

Göteborg

+46 31 60 86 66

Dela gärna!