Naturskönt äldreboende mitt i staden – White och Sveafastigheter bakom vinnande förslag

Med hållbarhet och god arkitektur i fokus vinner White tillsammans med Sveafastigheter markanvisning för ett äldreboende intill natursköna Gårdsjö strand i centrala Flen.

Äldreboendet, som består av 69 lägenheter, samspelar med såväl närheten till vattnet och strandpromenaden som med omgivande gatunära bebyggelse. Öppna gårdar mot olika väderstreck som sluts av grönska och natur med promenadstråk gör att de boende kan röra sig olika långt och ändå hålla sig inom fastigheten. Lägenheterna har utblickar och god kontakt med gårdarna, vilket skapar bra dagsljusförhållanden. Inomhus skapas en varm och trygg miljö med naturliga material som berikar flera sinnen.

Ljus, grönska och sinnliga material är viktiga värden i utformningen av det nya vård- och omsorgsboendet som utgår från människors behov av gemenskap och värdighet.
Monika Hellekant, ansvarig arkitekt på White

Här får människor chans att bo i ett område med god tillgång till service och publika kommunikationer. Med solceller på tak och fasader i trä, tegel och puts kommer de nya bostäderna att harmoniera väl med nuvarande bebyggelse i området. En stor andel trä ger låg klimatpåverkan och valet av tegel gör det möjligt att använda återbrukat material. Byggnaden uppfyller höga krav på komfort inomhus och energieffektivitet. Äldreboendet vid Gårdsjö strand i Flen kommer att drivas av Flens kommun. Preliminär byggstart blir årsskiftet 2021–2022.

Vi är väldigt glada att Flens kommun har utsett oss till vinnare i markanvisningstävlingen. Vårt förslag har fokus på platsens unika förutsättningar, god arkitektur med ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande och egen förvaltning. Nu ser vi fram emot ett långsiktigt samarbete i utvecklingen av staden.
Carl Auer, affärsområdesansvarig för samhällsfastigheter på Sveafastigheter

Dela gärna!