Nu tas nästa steg i Stockholms utveckling – multifunktionella kvarteret BAS Barkarby står klart

På ett gammalt flygfält i Järfälla pågår ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, där den nya och hållbara stadsdelen Barkarbystaden växer fram. En viktig pusselbit i området färdigställs just nu – det multifunktionella kvarteret BAS Barkarby som blir en livlig mötesplats för kultur, idrott, näringsliv och lärande.

Under 1900-talet var Barkarbyfältet ett viktigt centrum för både den militära och den civila flygutvecklingen i Sverige. Flygfältet och Veddesta industriområde är nu i stället skådeplatsen för det största utbyggnadsområdet i Stockholmstrakten idag. Om 15 år beräknas närmare 40 000 människor bo i den nya och hållbarhetsinriktade stadsdelen Barkarbystaden, som blir en av Stockholms viktigaste knutpunkter med både tunnelbana, fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg. I Barkarbystaden byggs nya bostäder, arbetsplatser, skolor, butiker, caféer, restauranger, kultur och service. Stadsdelen kommer att ha låg energiförbrukning och goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

White Arkitekter arbetar med flera projekt i området; nya bostäder, utbyggnaden av tunnelbanans blåa linje mot Akalla med de två nya stationerna Barkarbystaden och Barkarby, samt det nya multifunktionella kvarteret BAS Barkarby som just nu färdigställs. Kvarteret, som har skapats tillsammans med Atrium Ljungberg, är en mötesplats för kultur, idrott, näringsliv och lärande med inriktning mot naturvetenskap och teknik. Det blir en plats där man studerar, arbetar, träffas och utvecklas tillsammans. I BAS Barkarby finns bland annat bibliotek, blackbox, konsthall, projektverkstäder och gemensamma ytor som kan nyttjas för exempelvis mässor. Huset är en dynamisk blandning mellan mer avskilda delar, som skola och kontor, och publika verksamheter.

Byggnaden BAS Barkarby kommer att utgöra en spännande mötesplats och nod för både husets hyresgäster och för invånarna i den framväxande Barkarbystaden. Läget nära de nya knutpunkterna för kollektivtrafik gör det enkelt att ta sig hit även för mer långväga besökare.
Anders Arfvidsson, ansvarig arkitekt White Arkitekter

Kvarterets storskalighet bryts ned i mindre delar som ansluter till den omgivande staden, där de olika huskropparna har egna uttryck. Gestaltningen uttrycker öppenhet, kvarteret ska kännas välkomnande och inbjudande för alla. Byggnaden har två entréer, en på plan 1 i anslutning till den intilliggande parken och en på plan 3 från nya Veddestabron – en 530 meter lång och 28 meter bred bro som sträcker sig över E18 och Mälarbanan. Bron öppnar för trafik den 21 juni och blir en viktig länk för den fortsatta utvecklingen i området. Från 2026 kommer man direkt från Veddestabron kunna nå den nya stationsbyggnad som White Arkitekter gestaltar, för att ta tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg eller fjärrtåg. Denna nya knutpunkt kommer att binda samman Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt.

I Barkarbystaden planeras även för ett nytt sjukhus, ett polishus, Stockholms första inomhusspår för längdskidåkning, andra idrottsanläggningar samt lokaler för e-sport.

Kontakt

Anders Arfvidsson

Anders Arfvidsson

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 18

Dela gärna!