Muséet i Norges berömda våtmark, Fetsund Lenser får Hederspris!

Vårt förslag Driv fick i fredags hederspris i den öppna internationella arkitekttävlingen för Norges nationella våtmarks- och flottarmuseum i Fetsund. Tävlingsjuryn fick bedöma hela 136 inlämnade förslag från hela världen och hedrade till slut Driv för dess omfattande grepp, inlevelse och omtanke kring landskapet. I bedömningen hedrades förslaget även för att öppna upp för upplevelser och utforskning även utanför muséets öppettider.

Utformningen av Driv har sin utgångspunkt i rörelserna i Glommas unika deltalandskap och kommer att vägleda besökarna genom naturen och de kulturella kvaliteterna – både på land och i vatten. Arkitekturen skapar ett spänningsfält, där besökarna leds in och ut genom iscensatta landskap och byggnader.  

Det var viktigt för projektet att skapa en arkitektur och skala som står i direkt dialog med deltalandskapet och låta naturen spela huvudrollen.
Jenny Mäki och David Saand, ansvariga arkitekter

Paviljongen ute på Glomma är utformad för att skapa en distinkt destination och en naturlig utsiktsplats för alla besökare och förbipasserande. En öppen offentlig trappa leder från den långa bryggan upp på paviljongens tak. Från toppen kan besökarna betrakta Glomma, landskapet, djurlivet och besökscentret i fågelperspektiv. Material och utformning knyter an till historien om timmerflottor och trä som byggnadsmaterial.

Utställningslokalerna ger besökarna en stark museiupplevelse och blir en kontrast till det öppna landskapet på utsidan. Samtidigt har lokalerna starka kopplingar till älven och våtmarkerna genom stora fönsteröppningar och närhet till markerna.
Jenny Mäki och David Saand, ansvariga arkitekter

Det nya landskapet integrerar och förbinder den intilliggande naturen och byggnaden till större och mindre ”biotop-öar”. De olika formerna och naturdelarna har olika teman som ska förmedla de olika landskapstypologierna i området – däribland äng, skog, betesmark, jordbruk och våtmark samt industrihistoria och djurliv. Omgivningarna runt besökscentret anpassar områdets organiska former och dynamiska rörelser. Ett nät av stigar och öppna platser skapar ett tillgängligt landskap som knyter samman älv, land och besökscentret.

Omgivningarna runt besökscentret anpassar områdets organiska former och dynamiska rörelser. Ett nät av stigar och öppna platser skapar ett tillgängligt landskap som knyter samman älv, land och besökscentret.
Kjetil Torgrimsby, landskapsarkitekt

Tävlingsteamet
Ansvariga arkitekter: David Saand, Jenny Mäki

Arkitekter: Rebekah Schaberg, Lukas Nordström

Landskapsarkitekt: Kjetil Torgrimsby

Illustrationer: LUXIGON

Dela gärna!