Tävlingsförslag för Stuttgart: motorväg omvandlas till attraktiva mötesplatser

Trots att luftföroreningar har negativa effekter både på folkhälsan och klimatet har otaliga städer fortfarande tungt trafikerade vägar – mitt i stan. Vad skulle vi få för städer om vi omvandlade dessa trafikleder till nya offentliga stadsrum? Vi fick möjligheten att ta fram ett förlag på detta. Ett förslag vi gärna delar med er som inspiration för hur vi kan utforma mer hållbara och resilienta städer.

B14 är en flerfilig motorväg som går rakt igenom centrala Stuttgart i över fyra kilometer. Under flera år har frågan om motorvägens påverkan på staden diskuterats. I stället för att acceptera ökande trafikmängder och en hög bilanvändning utlyste staden 2020 en internationell tävling att transformera B14 på ett hållbart och innovativt sätt. Genom en halvering av ytorna för motordriven trafik efterfrågade staden ett paradigmskifte där urbana, ekologiska och sociala kvaliteter skulle lyftas fram samtidigt som förslaget skulle vara tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

 

Vårt tävlingsförslag för centrala Stuttgart transformerar den breda korridor som B14 utgör till flera sekvenser av offentliga rum. Vi har valt att kalla det Stuttgarter Sequenz.

Förslaget bygger ihop omgivande gaturum och föreslår ny bebyggelse som nyanserar det gap som motorvägsrummet utgör. Förslaget är en hyllning till stadslivet där en nyansering av platser för rörelse och för vila bildar stadsrum för nya sätt att upptäcka och ta del av staden.
Anna Edblom, arkitekt på White

Ett koncentrerat gaturum med väldefinierade offentliga platser samspelar med ny och transformerad arkitektur. Stuttgart har idag flera stora offentliga rum där stadsväggar saknas och det är långt mellan urbana funktioner. Vårt förslag föreslår ett tätare samband mellan offentliga rum och privata kvarter. Ett förslag som bjuder in till dialog mellan stad, medborgare och näringsliv för att tillsammans vitalisera stadens mest centrala platser. Stadsdelar knyts närmre och bildar trygga, befolkade stadsrum som blir attraktiva mötesplatser för framtidens Stuttgart.

Genom strategisk utformning och lokalisering av platser för grönska och vatten skapas rekreativa platser som bidrar till nedkylning av staden, bättre luftkvalitet och tystare stadsrum.
Anna Edblom, arkitekt på White

Förslaget utökar mängden park i staden. En tydlig urban front, en Boardwalk, kantad av ny arkitektur i samspel med återbruk av befintliga industribyggnader öppnar upp Slottsparken och knyter den till stadslivet. Kreativ trafikplanering ger plats för framtidens hållbarare transporter av människor och varor.

Inför tävlingen bildade vi team med Stuttgartbaserade Orange Blu, Transsolar och Buro Happold. Vårt samarbete resulterade i ett förslag som transformerar centrala Stuttgart till en sekvens av urbana miljöer. White har fört fram ett stadsbyggnadsförslag som skapar rum för mer hållbara livsstilar, för förflyttning och skapar rum för möten mellan stadens många olika människor med många olika ärenden.

Tillsammans med Orange Blus kunskap om stadens historiska och dagsaktuella utmaningar formades ett innovativt förslag som skiljer sig från de prisbelönade, tyska förslagen genom att verkligen bygga ihop staden med arkitektur som samspelar med stadsrummen och skapar nya offentliga rum i gatunivån där stadslivet kan blomstra. Utformningar för framtidens mobilitetsutmaningar och hållbara mikroklimat utarbetade vi tillsammans med Buro Happold respektive Transsolar.

 

Vårt förslag räckte dock inte hela vägen, men vi gratulerar asp Architekten och Koeber LA till ännu en stor stadsbyggnadsvinst i Stuttgart.

Tävlings-team White
Fredrik Angner
Anna Edblom
Krister Lindstedt
Max Zinnecker
Agnes Lundberg
Marja Lundgren

 

Tjänster som använts i förslaget
Stadsbyggnad
Arkitektur
Landskap
Hållbarhet

Kontaktperson

Anna Edblom

Anna Edblom

Arkitekt, Utvecklingsansvarig

Stockholm

+46 8 402 26 26

Dela gärna!