Mot en klimatneutral byggbransch år 2045 – ny plan överlämnad till regeringen

Under onsdagen lämnades en ny färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till 2045 över till regeringen. Bakom färdplanen står många av branschens nyckelaktörer, som enats kring en strategier för att minimera klimatpåverkan. White arkitekter har varit en av de drivande aktörerna i arbetet.

Branschen ska nu ta ett rejält krafttag kring materialens klimatpåverkan. #Fossilfritt

Den nya färdplanen ska möta ambitionerna i Parisavtalet och Sveriges mål att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Planen anger målsättningar för hur värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn ska vara klimatneutral och konkurrenskraftig till år 2045.

 

– Som arkitekter skapar vi grundförutsättningarna för att samtidens och framtidens byggnader och miljöer inte ska ha någon negativ påverkan på klimatet. White har som mål att 30 av våra projekt ska vara klimatneutrala redan år 2019, så det har varit självklart för oss att vara delaktiga i att ta fram den här färdplanen för branschen, säger Anna Graaf, hållbarhetschef på White.

 

Nyckelaktörerna i branschen har nu enats om att ta ett krafttag kring materialfrågan. Byggmaterialen behöver utvecklas så att de har lägre klimatpåverkan och i större grad består av återvunnen eller förnyelsebar råvara. Materialflödena behöver också bli mer cirkulära.

 

Färdplanen innehåller uppmaningar till politiker, som att införa krav på att deklarera byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Den innehåller även uppmaningar till övriga aktörer inom arkitektur- och byggbranschen, som att lämna information om klimatpåverkan vid anbud även utan beställarkrav.

– Det krävs att vi i branschen samarbetar över gränserna för att tillsammans bidra till att göra den förflyttning som krävs för att uppnå målet. Med arkitektur kan vi göra skillnad. För att lyfta arkitekturens betydelse i omställningen till ett klimatneutralt samhälle hoppas jag att fler arkitektkontor ställer sig bakom färdplanen.
Anna Graaf

Fler än 60 företag och organisationer har slutit upp bakom den nya färdplanen. Initiativet till färdplanen togs av Fossilfritt Sverige, och Skanska har projektlett arbetet. För att nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor har aktörerna enats om följande mål:

 

  • År 2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål
  • År 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
  • År 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • År 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • År 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser

 

Läs hela färdplanen här.

För frågor, vänligen kontakta

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!