Med stor passion för stadsbyggnad

De senaste åren har Krister Lindstedt, arkitekt på White, deltagit i tre olika projekt som har blivit nominerade till Planpriset. 2014 var det utvecklingsplan för nya Kiruna, förra året vann planen för södra Skanstull och i år handlar det om den fördjupade översiktsplanen för Munksjöstaden i Jönköping. På White har även Britta Holmblad, arkitekt, arbetat med projektet.

– Ramprogrammet är en djärv plan för hur regionen ska ta vara på den starkaste resursen den besitter, nämligen stadskärnan. Den är unik på så sätt att det är en långsiktig och konkret plan för hur hela Jönköping ska växa på ett tätt och hållbart sätt, säger Krister Lindstedt.

Att observera städer som utvecklas kan vara en omvälvande upplevelse.
Krister Lindstedt, arkitekt, White

Fördjupad översiktsplan för södra Munksjön. Visionsbild: White

Södra Munksjön är en viktig del av Jönköpings omvandling som stad. Det blir en ny knutpunkt i Jönköping och en förlängning av Jönköpings befintliga stadskärna. Området ska vara attraktivt för både boende och besökare.

 

Idag leds arbetet av det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB och arbetet med området kring sjön i full gång. Det första spadtaget för Jordbruksverket och Skogsstyrelsens nya kontor har redan tagits.

 

– Projektet speglar våra värderingar genom att skapa hållbara livsmiljöer för kommande generationer i en inkluderande och demokratisk process, med kontinuerliga medborgardialoger och två formella samråd, säger Britta Holmblad.

 

Krister Lindstedt berättar att arbetet med Södra Munksjö har bidragit till många lärdomar, som även har varit användbara i andra projekt.

Projektet speglar våra värderingar genom att skapa hållbara livsmiljöer för kommande generationer i en inkluderande och demokratisk process.
Britta Holmblad, arkitekt, White

– Vi lärde oss något om stadsbyggnad här som vi haft med oss i andra projekt och i andra städer, inte minst i Kirunas stadsomvandling. Vi myntade begreppet Urbana huvudstråk om de stadsdelsövergripande stråk för blandstad, stadsliv och kollektivtrafik. Det är en tanke som blivit alltmer aktuell och till exempel plockats upp i Stockholms översiktsplan med sina Urbana stråk, säger Krister Lindstedt.

 

Begreppet tas nu vidare i det Vinnovastödda forskningsprojektet Smarta gator som White gör tillsammans med bland andra KTH, Chalmers, Spacescape och Sweco.

 

Varför är det så spännande att arbeta med stadsbyggnad?

– Städer är spännande. De är ovanligt komplexa om man ser dem som konstprodukter. Men som med så mycket annan form syftar de till att stödja människor, så att kan nå dit de vill. Städer är verktyg som används av många samtidigt. I det här skedet läggs grunden till att det senare ska gå att bygga hållbart. Många hållbarhetsfrågor måste bemötas som systemfrågor; alla ekosystemfrågor som till exempel dagvatten men också cykel och kollektivtrafik, säger Krister Lindstedt.

 

Han berättar att det är nödvändigt att arbeta visionärt. Arbetet behöver samla många aktörer som ska genomföra stora investeringar under en längre tid. Höghastighetsbanan och dess påverkan på staden är ett sådant exempel.

 

– Det dröjer ofta innan vi får se resultatet av vårt arbete och vi kan inte peka ut hus som vi ritat. Men att observera städer som utvecklas kan faktiskt vara en omvälvande upplevelse. Och det är det vi nu ser i Jönköping.

 

Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Det går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Fyra kommuner nomineras och priset delas ut vid Sveriges Arkitekters Arkitekturgala tisdag den 19 mars. Juryn för priset utses av Sveriges Arkitekters Akademi för fysisk planering.

Juryns motivering för södra Munksjön

En ny station för snabbtåg öppnar möjligheten att expandera centrala staden runt Munksjön. Den fördjupade översiktsplanen för södra Munksjön befäster stadsvision 2.0 från 2010 med ett ramprogram som ger mål för arkitektur och hållbarhet. Ett första steg i genomförandet är omvandlingen av Munksjö fabriksområde till blandstad. Stadsbyggnadsstrategin innebär att bygga om perifera industriområden med bostäder, kontor och verksamheter. Stränderna ska bli tillgängliga för hela Jönköpings befolkning. Arbetssättet präglas av målmedvetenhet, uthållighet och en förmåga att skapa samsyn hos många aktörer kring den långsiktiga visionen med stöd i konkreta visionsbilder. Det stärker kommunen i förhandlingarna med stat och region så att de kan få maximal nytta av en kommande satsning på Götalandsbanan och ger kraft och konsekvens åt detaljplanearbetet.

Kontakt

Krister Lindstedt

Krister Lindstedt

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 99

Dela gärna!