Med ljuset som ledstjärna – välkomna till Karolinska Huddinges nya behandlingsbyggnad

Nu är nyckeln överlämnad till den nya utbyggnaden för operation, intervention och röntgen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Här öppnas snart nya moderna vårdlokaler i ljusa, funktionella och hälsosamma miljöer.

Arkitekturen och strukturen tar avstamp i Huddinge sjukhus rationella koncept – med ett tillägg – sinnlighet. Den mjuka fasadreliefen är som vågor på en strand och färgsättningen är inspirerad av naturens årstidsväxlingar.
Caroline Varnauskas, ansvarig arkitekt på White

I mitten mars nästa år beräknas de första patienterna tas emot i den nya behandlingsbyggnaden som är på 29.000 kvadratmeter och rymmer 23 operationssalar, 8 salar för intervention, ny röntgenavdelning och sterilteknisk enhet. White har haft rollen som arkitekt från förstudie till färdigställd byggnad.

Arkitekturen har utformats med fokus på att patienter, personal och anhöriga ska uppleva lugn och trygghet i mänskliga, attraktiva lokaler. Utblickar och dagsljus samspelar med ett rikt kulörkoncept som stödjer orienterbarheten. Konsten tillför en poetisk, hälsofrämjande och estetisk dimension som är särskilt viktig i en miljö dominerad av teknik.

Projektet har präglats av en fantastiskt uthållighet, engagemang och kompetens på alla nivåer . Tillsammans med personalen har vi utvecklat en högspecialiserad behandlingsmiljö som inte bara är funktionell – utan även vacker!
Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt på White

Närheten mellan operation och intervention ökar säkerheten och kvaliteten för patienten samt bidrar till effektivare logistik och flexibilitet i vårdarbetet. Även sterilteknik och röntgen är något som behöver ligga i nära anslutning. I den nya byggnaden har det därför skapats nya förutsättningar för en modern verksamhet,  säger Vicky Lau, projektchef på Locum.

För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. Om- och nybyggnationerna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är en del av denna.

Nya behandlingsbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Projektperiod: 2013-2020. Omfattning: 29 000 kvm nybyggnad samt 8000 kvm ombyggnad PH. Beställare: Region Stockholm. Byggherre: Landstingsfastigheter genom Locum AB Byggentreprenör: Skanska. Miljömål: Miljöbyggnad Guld.

Kontaktperson

Caroline Varnauskas

Caroline Varnauskas

Arkitekt

Stockholm

Dela gärna!