Max Zinnecker om Whites Tysklandsetablering – från två till tolv anställda på ett och ett halvt år

År 2021, mitt under pandemin, öppnade White Arkitekter en studio på den tyska marknaden. Med fyra projekt och fler på gång, tolv anställda och ett växande intresse för skandinavisk arkitektur har tysklandssatsningen blivit ett succéexempel på en internationell etablering. Vi har intervjuat Max Zinnecker om nycklarna bakom en framgångsrik affärsutveckling och framväxten på en av Europas största marknader.

Max, partner på White och marketing manager för Tyskland, beskriver Tysklandsetableringen som en spännande utveckling kantad av kulturella utbyten och stora ambitioner, men lyfter också vikten av att lära av varandra och inte låta arkitekturen hindras av landsgränser.

På ett och ett halvt år har studion växt från två till tolv anställda. Med skickligt nätverkande, lokal närvaro och kännedom om kulturen, kunde White anpassa affären till den nya marknaden i takt med att möjligheterna uppenbarade sig.

Ansvar och inflytande
Max Zinnecker, som ingått i teamet för affärsutveckling i Tyskland tillsammans med Barbara Vogt sedan 2017, vittnar om stora skillnader mellan att vara arkitekt i Sverige och i Tyskland, den geografiska närheten till trots. Arkitektens roll och tyngd i projekten är något som han gärna dröjer vid. Som arkitekt i Tyskland är man ansvarig hela vägen från första skiss och under hela byggnationen. Det är av allmänt intresse vilken arkitekt ligger bakom ett förslag och arkitektur recenseras i tidningarnas kulturdel precis som musik och litteratur.

Arkitekten innehar som generalist en central roll i hela byggprocessen, hen driver och ansvarar för alla viktiga beslut – från gestaltning och konstruktion till kalkylen. På det sättet finns det större möjlighet att påverka, till exempel när det kommer till hållbarhetsfrågor, val av stommaterial eller byggnadens gestaltning.
Max Zinnecker, arkitekt och partner på White samt marketing manager för Tyskland
En del av vår affärsplan för Tyskland är att vi är mycket selektiva när det gäller hållbarhet och kvalitet. Det kan vara enklare när man är ny på en marknad, där man som ny aktör förväntas komma med innovativer idéer som skiljer sig från den lokala kulturen. Om projektet inte visar sig hålla måttet diskuterar vi om vi ska stanna kvar i projektet eller ej.
Max Zinnecker

Lära av varandra – både i process och kultur
Max pekar också på att Sverige, i internationella sammanhang, har ledande kunskaper inom klimatneutralitet, träkonstruktion och digitalisering – något som är eftertraktat bland de tyska beställarna.

– Whites arkitektur och arbetssätt beskrivs ofta som värdebaserad, vilket är just det som uppskattas av både beställare och övriga konsulter. Vi inspirerar genom att vara lyhörda och inkluderande med låg prestige samt att vi vågar sätta ner foten för hållbarhet och klimatneutralitet. Dessutom är intresset stort för vår kunskap inom digitalisering och träarkitektur, säger Max Zinnecker.

Den svenska branschen styrs ofta av beprövade lösningar, medan i Tyskland liksom Schweiz och Österrike finns det fortfarande en större mångfald av mellanstora företag (Mittelstand) som vågar ta klivet in i digitaliseringen. Produktionen präglas fortfarande mer av hantverk och specifika lösningar än standardisering. Sedan är konstruktörens roll uppdelad; en konstruktör för stommen och en ingenjör för byggfysik. Utbytet och samarbetet med bägge två kan vara otroligt inspirerande och lärorikt.

Rekordsnabb etablering i spännande era
Kontakterna till den tyska branschen växte otroligt mycket de sista åren – en spännande tid där intresset för flera stora White-signerade projekt lockade arkitekter, beslutsfattare samt studenter från hela världen till Sverige. Nya Karolinska Sjukhuset, hållbar stadsutveckling som Hammarby Sjöstad eller flytten av Kiruna och senast Sara Kulturhus skapar nyfikenhet utomlands, och den tyska branschen var inget undantag.

– Vi jobbade ihärdigt på tyska evenemang och fastighetsmässor som Exporeal, men även om intresset var stort tog det några år innan det hände något. Det krävde tålamod! Men det lönade sig att vara uthållig och idag kan vi se att det gått med rekordfart sedan dess. Snabbheten och flexibiliteten i den här etableringen är det som motiverat mig, säger Max Zinnecker.

Med siktet på Berlin
Med fyra projekt i Tyskland och fler på ingång ser Max Zinnecker ljust på framtiden. Kontor i Berlin, den kulturella huvudstaden i norra Europa, ser han som fullt möjligt inom några år. Själv känner han ett stort ansvar, men också glädje och stolthet över den snabba etableringen i sitt hemland.

– Nu när vi har närvaro på den tyska marknaden och kontoret i Stuttgart etablerar sig, är det lite som att se sitt barn cykla iväg till skolan själv för första gången. Jag är väldigt stolt över klivet som White har tagit och att jag kunde bidra till det. Det är en enorm satsning för företaget som stöds av både partnergruppen och styrelsen. Vi vet att vår kunskap och våra värderingar är värda att sprida och den snabba etableringen är ett bevis på att den tas emot väl, avslutar Max.

Tre nycklar för internationell etablering

  • Bygg långsiktiga relationer, inte enbart med befintliga och potentiella kunder. Skickliga samarbetspartners är essentiella för att förstå den lokala kontexten. Båda två kan till följd bjuda in till deras eget nätverk, vilket förstås gäller åt båda håll.
  • Var närvarande. Fysisk närvaro skapar tillit och förtroende hos kunder och samarbetspartners, vilket inte endast uppnås via digitala kanaler. Lokal närvaro med medarbetare på plats är oumbärligt när det gäller att säkerställa kvalitet och leveranser.
  • Våga satsa. Att satsa med hög ambition och höga mål kan verka otäckt, men det krävs för att utmana marknaden, sig själv och företaget. Tydlig planering och uppföljning samt ett bra team är nyckeln för att lyckas.

Dela gärna!