Malmös första Citylabcertifiering tilldelas ny stadsdel i Elinegård

Tillsammans med beställaren Ikano Bostad och övriga aktörer har White Arkitekter tagit fram ett hållbarhetsprogram som blivit Citylabcertifierat. Certifieringen omfattar den andra etappen av Malmös nya stadsdel Elinegård och är det första hållbarhetsprogrammet i Malmö som tilldelas den prestigefulla och unika certifieringen.

– Enskilda hus bygger inte en hållbar stad. Certifieringen är ett kvitto på att det lönar sig att samarbeta och tillsammans utmana varenda del i den traditionella stadsbyggnadsprocessen i vår strävan att skapa jämlika och långsiktigt hållbara samhällen, säger Josef Sjöberg, hållbarhetsstrateg och certifierad Citylabsamordnare på White.

 

Josef Sjöberg är sedan några år tillbaka certifierad Citylabsamordnare. Det var utifrån den kompetensen, tillsammans med sin erfarenhet som processledare inom stadsutveckling och specialist inom social hållbarhet på White, som han knöts till Elinegårdsprojektet. I projektet med Ikano Bostad har han fungerat som ett kunskapsstöd till projektledningen i certifieringsprocessen och agerat bollplank i stadsutvecklingsprocessen när det kommer till hållbarhetsfrågor.

Att certifieringen, som utfärdas av Sweden Green Building Council, berör en hel stadsdel istället för enskilda hus, och att den lägger stort fokus på hur stadsbyggnadsprocessen organiseras och drivs är det som Josef Sjöberg tycker är mest intressanta med den.

Certifieringen behövs eftersom den tar ett helhetsgrepp när en stadsdel ska utvecklas. Den kräver inte enbart att de olika aktörerna förhåller sig till FN:s globala mål och våra nationella miljökvalitetsmål. Den kräver också att varje projekt gör sin egen unika nulägesanalys, utifrån sin lokala kontext.
Josef Sjöberg, hållbarhetsstrateg och certifierad Citylabsamordnare på White

­ – Genom att arbeta nära tillsammans har vi tagit fram ett hållbarhetsprogram med konkreta mål och aktiviteter som vi hoppas kommer göra märkbar skillnad för de boende i området och hur vi tillsammans kan arbeta för att nå de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030, berättar Maria Hagman, bostadsutvecklingschef syd/väst på Ikano Bostad.

 

Anna Krook, specialist social hållbarhet på White, menar att arbetssättet som certifieringen innebär, att bryta ned varje enskilt mål och se till varje projekts förutsättningar, medför att alla aktörer tvingas bli engagerade och vända på alla stenar i sitt arbete för att kunna leverera.

 

– Endast genom att arbeta tillsammans med hållbarhetsfrågorna på det här övergripande viset har vi en chans till den nödvändiga samhällsomställning vi står inför, säger Anna Krook.

Contact Person

Anna Krook

Anna Krook

Processledare / specialist social hållbarhet

Malmö

+46 40 685 94 55

Dela gärna!