Lunch med hållbarhet och innovation på menyn

På White jobbar vi ständigt på att vidareutveckla oss och dela med oss av vår kunskap. I Halmstad har vi sedan flera år tillbaka haft olika forum för att diskutera arkitektur och detaljer på kontoret.

Sedan några år tillbaka har vi utvecklat ett koncept som vi kallar för FAT-luncher. FAT står för Forum för Arkitektur och Teknik. Konceptet har utvecklats och sedan hösten 2018 har vi haft ett starkt fokus på hållbarhet.

 

White har ett brett spektrum på kunskap och specialister som vi gärna drar nytta av även om vi inte har dem på plats hos oss i Halmstad. Vi har bjudit in spetskompetens inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet både internt som externt som har haft föreläsningar och diskussioner med oss på lunchen. Under hösten har vi vid flera tillfällen även bjudit in kunder och samarbetspartners till våra FAT-luncher. Detta ofta i samband med att temat har varit extra viktigt för projektet. På så sätt når vi tillsammans längre och får vi med vikten av hållbarhetstänket i projektet.

 

Under året fortsätter vi med det lyckade konceptet. Nu har vi fokus på genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt inom WRL, White Research Lab, som är vår organisation för praktiknära forskning, omvärldsbevakning och kunskapsåterföring. Inom WRL kan man söka anslag om man till exempel vill utveckla någon innovativ idé. WRL-anslagen syftar till att vår forsknings- och utvecklingsverksamhet tydligt ska bidra till uppdragen och innovativa arbetssätt, samt till att höja kvaliteten på vår arkitektur, stadsbyggnad och design.

 

White ska vara en stark och drivande aktör inom forskning, utveckling och innovation och ska därför erbjuda utvecklingskompetens och utvecklingsmöjligheter för våra kunder och medarbetare.

Hör gärna av dig om du har ett projekt där du tillsammans med oss vill djupdyka i någon särskild aspekt.

Dela gärna!