Ljuswebbinarium skapar vi hälsosamma ljusmiljöer

18 Mars, 2021

Välkommen att delta på ljuswebbinarium om hälsosamma ljusmiljöer den 14/4 kl 12:00-13:00.

Ljus påverkar vårt välbefinnande, vår miljö och hur vi uppfattar rum omkring oss. Dagsljus är vår mest naturliga ljuskälla och bidrar till god hälsa. Vid våra breddgrader är bristen på dagsljus och hur vi hanterar ljus i byggda miljöer en utmaning som ställer höga krav på kombinationen av dagsljus och elektriskt ljus.

 

När städer förtätas och befintliga fastigheter transformeras minskar ofta tillgången till dagsljus. Analys i tidiga skeden, interdisciplinär kompetens och nya arbetsmetoder kan säkerställa att ljusets kvantitativa och kvalitativa värden alltid uppfylls.

 

I vår bransch har det skett en spännande utveckling de senaste åren med nya verktyg, metoder, processer, regelverk och ny forskning. Vi har till detta webbinarium bjudit in en expertpanel för att diskutera hur olika aktörer kan bidra och arbeta med ljusfrågan för att uppnå bästa och mest effektiva resultat.

 

Hur kan vi samarbeta för att skapa de bästa förutsättningar för hälsosamma och hållbara ljusmiljöer för alla?

Paneldeltagare

Klaus Hansen Vikström, extern vice VD, chef Affärsutveckling, Fabege

Per Nylén, docent och avdelningsdirektör, Arbetsmiljöverket

Per Enarsson, miljöchef, Nacka kommun

Marie-Claude Dubois, docent och miljöspecialist, White

 

Föreläsare

Niko Gentile, biträdande universitetslektor, Lunds universitet

Federica Giuliani, postdoktor, Università Niccolò Cusano

Iason Bournas, doktorand, Lunds tekniska högskola

Alejandro Pacheco Diéguez, arkitekt och dagsljusspecialist, White

 

Moderatorer

Isabel Villar, ljusdesigner, White

Viktor Sjöberg, hållbarhetsstrateg, White

 

Anmäl dig till webbinariet här

Contact Person

Viktor Sjöberg

Viktor Sjöberg

Deputy Group manager / Methodology specialist

Environmental specialist

Stockholm

viktor.sjoberg@white.se

+46 8 402 26 22

English
Svenska