Ljuswebbinarium – Så skapar vi hälsosamma ljusmiljöer

Den 14 april sände vi vårt webbinarium om hur vi skapar hälsosamma ljusmiljöer för alla.

Ljus påverkar vårt välbefinnande, vår miljö och hur vi uppfattar rum omkring oss. Dagsljus är vår mest naturliga ljuskälla och bidrar till god hälsa. Vid våra breddgrader är bristen på dagsljus och hur vi hanterar ljus i byggda miljöer en utmaning som ställer höga krav på kombinationen av dagsljus och elektriskt ljus. Hur kan vi samarbeta för att skapa de bästa förutsättningar för hälsosamma och hållbara ljusmiljöer för alla?

Huvudpunkter från webbinariet:

  • Energianvändning och klimatpåverkan kan minskas genom att nyttja mer dagsljus, planera belysning efter människors behov och med hänsyn till dagsljuset. Ha med frågan genom hela designprocessen.

  • Kunskap om ljusets värde saknas fortfarande, speciellt bland kunder, byggherrar och slutanvändare, men också i projekteringsledet. Detta medför att ljusfrågor inte prioriteras i den utsträckning den behövs.

  • En av de största utmaningarna här i Norden är att säkerställa god tillgång till dagsljus på grund av förtätningen av städer, de korta och mörka vinterdagarna och solens låga vinkel.

  • Idag är den främsta drivkraften i att prioritera ljusförutsättningarna i projekt att kunna nå krav i olika miljö- och hälsocertifieringssystem.

  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter för dagsljus och belysning är inte rekommendationer utan skarpa lagkrav.

  • Dagsljussimuleringar utförs ofta för sent in i designprocessen eller använder metoder i för tidiga skeden med ibland för grova resultat. Pågående utveckling (där den fördjupade VSC:n är en) tar fram nya metoder för tidiga skeden med bättre resultat som enkelt kan integreras i arbetsflöden hos arkitekter och andra aktörer.

  • Dagsljus konkurrerar med många aspekter när man bygger den täta hållbara staden. Ofta kan en hög exploateringsgrad finansiera projekten vilket gör att dagsljus kommer i kläm.

  • Ett stort behov finns av enkla analyser i planeringsskede för att styra projekten i rätt riktning.

 

Tack till alla som deltog och till våra fantastiska talare och moderatorer:

Klaus Hansen Vikström (extern vice VD, chef Affärsutveckling, Fabege), Per Nylén (docent och avdelningsdirektör, Arbetsmiljöverket), Per Enarsson (miljöchef, Nacka kommun), Marie-Claude Dubois (docent och miljöspecialist, White), Niko Gentile (biträdande universitetslektor, Lunds universitet), Federica Giuliani (postdoktor, Università Niccolò Cusano), Iason Bournas (doktorand, Lunds tekniska högskola), Alejandro Pacheco Diéguez (arkitekt och dagsljusspecialist, White). Isabel Villar (ljusdesigner, White), Viktor Sjöberg (hållbarhetsstrateg, White).

 

Vi vill gärna fortsätta prata med dig om ljus i just din situation. Har du till exempel en detaljplan där du vill ta upp ljusfrågan eller ett kontorsprojekt som ska transformeras till bostäder? Vi ses gärna för ett samtal om hur vi kan hjälpa er framåt.

 

Isabel Villar, ljusdesigner

Viktor Sjöberg, hållbarhetsstrateg

Contact Person

Viktor Sjöberg

Viktor Sjöberg

Miljöspecialist, Tjänsteägare digital hållbarhet / Stf gruppchef

Stockholm

+46 8 402 26 22

Dela gärna!