Liv och rörelse vid kanalen – White vinner Peabs idétävling i Vänersborg

Att ta fasta på Vänersborgs historiska formspråk och översätta det till modern arkitektur. Det var målet för vårt förslag i idétävling för det nya bostadskvarteret Galeasen 1. Nu står tävlingsförslaget som vinnare när juryn sagt sitt om framtiden för en av stadens vackraste platser.

Andrew Worsley och Lukas Nordström har skapat Whites förslag i idétävlingen för kvarteret Galeasen 1, som blir den första stadsdelen i området Sanden i Vänersborg. Förslaget har formstarka och klimatsmarta byggnader samt ett lekfullt grepp som vänder de Vänersborgs-typiska sadeltaken på längden vilket fångade juryns intresse.

 

Planförslaget föreslog tre byggnadsvolymer på tomten. Hos arkitekterna slog istället en annan tanke rot, en idé där man mötte proportionerna från husen på andra sidan kanalen. För det krävdes lägre och fler byggnader. Vi valde att gå vidare med idén att rita fyra slanka huskroppar med ett gemensamt formspråk. De fyra byggnaderna liknar syskon med tydliga likheter, men med individuella karaktärsdrag.

 

Stadsarkitekten i Vänersborg, Katarina Frändberg, var del av juryn och uppskattar hur White lyckats knyta an byggnaderna till omgivningen.

Byggherren Peab har höga ambitioner vad gäller gestaltningen av kvarteret, och det har White tagit fasta på.
Kataringa Frändberg, stadsarkitekt i Vänersborg

– Visionen har ett eget nutida uttryck som ansluter väl till volymerna och de känsliga kulturmiljöerna öster om Gamla Hamnkanalen. Vi hoppas på samverkan och hög ambitionsnivå också i det fortsatta arbetet med bygglov, detaljer och materialval så att denna spännande vision kan bli verklighet, fortsätter Katarina Frändberg.

 

White har i förslaget tagit hänsyn till solens lägen under alla dygnets timmar. Galeasens fyra huskroppar skapar en ljusgård, samtidigt som öppningarna mellan huskropparna ger en vy över Vänersborgs vackra vatten och skapar en plats för liv och rörelse i hjärtat av Vänersborgs karaktäristiska hamnkanal.

 

Galeasen 1 kommer att bestå av cirka 120 lägenheter. Högst upp i husen tronar unika taklägenheter med snedtak och takterrasser med svårslagen utsikt över staden, Gamla Hamnkanalen och Vänern. Bostadsprojektet kommer att Svanenmärkas och mellan bostadshusen kan de boende, tack vare en gemensam trädgård och ett stort gemensamt ljust uterum, mötas på ett naturligt sätt med både vattnet och staden runt knuten.

 

Samsynen med uppdragsgivaren Peab är en nyckel till framgången med förslaget.

Vi har mötts av en förståelse för det vi uppfattar som de största kvalitéerna i förslaget. Dessa skulpturala volymer kommer att ge något helt nytt i Vänersborg och lyfta den arkitektoniska ribban i staden.
Andrew Worsley, arkitekt på White

– Det är viktigt att det finns en bra dialog och en samsyn för projektets mål, och det gör det verkligen här, fortsätter Andrew Worsley.

 

Hos Peab väcktes tanken på en idétävling tidigt. Man ville säkerställa att platsen, en av Vänersborgs mest attraktiva, utvecklas till sin fulla potential.

 

– Vi vill ge det bästa vi kan till platsen och människorna som skall bo här, säger Pernilla Irewährn, projektledare på Peab Bostad.

 

Tävlingsbidragen bedömdes utifrån bland annat arkitektonisk gestaltning, relationen till befintlig omgivning, funktion, och hållbarhet.

Juryns motivering:

”Tävlingsförslagets byggnadsvolymer är smäckra och med sina smala gavlar speglar huskropparna den befintliga byggnationen på andra sidan av Gamla Hamnkanalen. Takens varierande lutningar och byggnadernas slanka huskroppar skapar möjlighet för bra mark- och ljusförhållanden på innegården. Förutom gestaltning och relation till befintlig omgivning, har tävlingsförslaget även en höjd i genomförbarhet, funktion och flexibilitet med sina förslag på byggsystem och effektiva planlösningar.”

Projektet går nu in i nästa fas, och säljstart planeras till hösten 2021.

Dela gärna!