Långbordet viktigt när Furutorpsplatsen känns tryggare

En färsk rapport, som Spacescape har tagit fram på uppdrag av ArkDes Think Tank, visar att Långbordet har bidragit till att den upplevda tryggheten har ökat på Furutorpsplatsen i Helsingborg.

Polismyndighetens trygghetsmätning 2016 visade att stadsdelen Söder i Helsingborg var ett av landets mest otrygga områden. Helsingborgs stads mätningar visade sedan att en fjärdedel av de utfrågade kvinnorna och männen i åldrarna 20–30 upplevde att sexuella trakasserier och trakasserier, generellt av män i grupp, påverkade tryggheten. Ytterligare en undersökning visade att unga tjejer på stadsdelens skolor upplevde samma problematik.

Staden tog fram en handlingsplan, vilket resulterade i metoder för trygghetsskapande fysiska åtgärder och områdesinsatser. Furutorpsplatsen blev utpekad som särskilt otrygg med en historia av våldsbrott och öppen narkotikahandel. Resultatet blev att försöka aktivera hela parken med utegym, förbättrad lekplats, nya belysningsmaster med integrerade kameror och den sociala installationen Långbordet som var ett samarbete mellan White, Helsingborgs stad, Ebba Matz, Kulturhotellet och Nola.

Långbordet har bidragit till att mer folk rör sig på platsen.
Karin Lundgren, samhällsplanerare på Spacescape

Långbordet slingrar sig fram mellan körsbärsträden på Furutorpsplatsten. Även under den mörkare tiden av året förs tankarna till körsbärsblommor tack vare att den rosa belysningen sprider ett välkomnade sken. Runt Långbordet får alla rum. Bordet har flyttats ut från den privata sfären till den publika och istället för att dela upp bordet i isolerade öar kan grannar äta sin middag sida vid sida. De tillfälliga mötena och samtalen som uppstår kring bordet bidrar till att skapa gemenskap och trygghet.

Karin Lundgren är samhällsplanerare på Spacescape och har varit med och tagit fram rapporten. Spacescape har gjort observationer och platsintervjuer med besökare samt projektägarna.

– Några besökare vi pratade med uttryckte sig specifikt om Långbordet och att det har bidragit till att mer folk rör sig på platsen. Helsingborgs stad berättade också att mer blandade åldersgrupper kommer hit nu. Det är ett ställe dit man kan gå och ha middag utomhus och träffa vänner och bekanta från närområdet, säger Karin Lundgren.

Under platsobservationen kunde Spacescape konstatera att körsbärsblomningen i sig fungerar som en attraktion och lockar in besökare in i parken för att exempelvis ta en bild.

Både kommunen och intervjuade på plats berättade att gäng som tidigare uppehöll sig på platsen har flyttat, sannolikt på grund av de övervakningskameror som har installerats på platsen. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om var gängen flyttat och om förflyttningen innebär utmaningar på en ny plats. Enligt kommunen är det dock ett viktigt signalvärde att inte tillåta öppen organiserad brottslighet i stadens bästa offentliga rum.

Dela gärna!