Landskapsarkitektur <3 skateboard

Fredrik Angner, landskapsarkitekt på White, har åkt skateboard sedan sent 90-tal och genom skate upptäckte han sitt intresse för landskapsarkitektur. Nu har han gjort en studie som visar hur landskapsarkitektur kan skapa miljöer som passar alla skateboardåkare.

Projektet är en workshopbaserad studie med icke-normativa skateboardåkare och syftet är att undersöka hur skateanläggningar kan bli mer inkluderande genom fysisk gestaltning. Ansvarig har varit Fredrik Angner, landskapsarkitekt på White, tillsammans med Rebecca Rubin, arkitekt på White, Josefin Almén Noren och Annie Söder, landskapsarkitekter på White. Nu ska studien granskas och målet är att den ska komma ut till hösten.

De rådande riktlinjerna är utdaterade och säger ingenting om exkluderingsproblematiken som finns inom skate.
Fredrik Angner, landskapsarkitekt White

Berätta mer om studien?

– Studien är en WRL, vilket är Whites interna forskning White Research Lab. Den gjordes ihop med Sveriges Skateboardförbund som har i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landstings ”Måttboken”. De rådande riktlinjerna är utdaterade och säger ingenting om exkluderingsproblematiken som finns inom skate. Det är dessutom allmänt känt att skate är något som mest är för killar, därför ville vi undersöka skateparker genom icke-normativa skateboardåkares (tjejer, icke-binära, transgender, osv) perspektiv för att se vilka behov de har kopplat till skateanläggningar och hur de tror skateparker kan gestaltas för ökad inkludering, säger Fredrik Angner.

Studien undersöker hur skateanläggningar kan bli mer inkluderande genom fysisk gestaltning. Till höger: Fredrik Angner, landskapsarkitekt på White.

Fredrik Angner är ideellt engagerad i Stockholm skateboard Collective som arbetar för ett skatevänligt Stockholm och en mer inkluderande skatekultur (80-90% av alla som skejtar är killar/män). I år har de exempelvis lyckats få igenom en ”skateanpassning” av Observatorielundens damm, vilket innebär att tidigare järnrör som stoppade skateboardåkare från att åka på dammens kanter har tagits bort och att krönstenarna runt dammen ersatts med granit som är perfekt att åka på.

 

Talar på internationell konferens

Fredrik Angner talar på den internationella skateboardkonferensen Pushing Boarders som pågår 14–18 augusti i Malmö.

Är man som designer inte medveten om vilka förutsättningar man skapar för skate så kan detta leda till problem, exempelvis genom att möbler och annan utrustning förstörs av åkningen.
Fredrik Angner, landskapsarkitekt White

Vad gör den här konferensen speciell för en landskapsarkitekt?

– Skejtare använder de platser vi ritar. Är man som designer inte medveten om vilka förutsättningar man skapar för skate så kan detta leda till problem, exempelvis genom att möbler och annan utrustning förstörs av åkningen. På rätt plats och med rätt materialval kan skateboard dock fungera som ett verktyg för att aktivera platser som annars riskerar att bli tomma. Så skate utgör både en riskfaktor och en möjlighet att få mer ur ett projekt.

Fredriks viktigaste lärdomar från projektet

  • Att ha ett normkritiskt perspektiv, ifrågasätta mig själv som designer och vilka normer jag hjälper till att skapa när jag ritar platser. Vem representerar jag och mina idéer?
  • Att varje projekt är specifikt till sin kontext och det går inte att använda en verktygslåda som funkar till allt, man måste bedöma varje fall separat.
  • Att när det gäller skateparker så har utformningens roll i exkluderingsproblematiken blivit helt förbisedd, många anläggningar bygger enbart på prestation och uppvisning, jag är övertygad om att en mer medveten och normkritisk utformning av dessa anläggningar kan bidra till att skate blir en mer jämställd aktivitet som fler vågar pröva på

Pushing Boarders

Fredrik Angner talar på den internationella skateboardkonferensen Pushing Boarders som pågår 14–18 augusti i Malmö. Han kommer att vara en av medlemmar i paneldiskussionen som heter Bad Design is a Crime: Skate Friendly Cities lördagen den 17:e augusti kl 14:15-15:45.

Dela gärna!