Kvarteret Runstenen prisas av Gävle kommun

På uppdrag av Prenova har vi gestaltat kvarteret Runstenen i Gävle. Ett långsiktigt hållbart stadskvarter med höga ambitioner vad gäller stadsliv, miljö och social interaktion. Nu har kvarteret tilldelats hederspriset i Gävles Arkitekturpris.

I Runstenen blandas hyresrätter, bostadsrätter och stadsradhus där alla delar på en generös gemensam gård med gott om grönska och plats för umgänge. Oavsett upplåtelseform präglas husen av samma höga ambitioner i utformningen. Här kombineras en stark arkitektonisk gestaltning med engagemang för miljö och sociala frågor.

På de gröna taken samsas växter med solceller och takterrasser där det finns gemensamma ytor för odling och avkoppling för både bostads- och hyresrättsinnehavarna. Aktiva bottenvåningar med lokaler mot gatan stärker ytterligare stadslivet och stråken i området. Här kan människor med olika förutsättningar och bakgrund tack vare den gemensamma gården leva och verka inte bara sida vid sida utan tillsammans. Samtliga byggnader uppfyller dessutom kraven för Miljöbyggnad Silver.

Vid Gävle kommuns Arkitekturpris 2022 tilldelades kvarteret ett hederspris.

Adalaura Diaz Garcia och Urban Öhman, tidigare vd, Prenova bygg & projektutveckling

Det känns fantastiskt att få denna utmärkelsen! Det känns mycket speciellt att man valt att lyfta detta projekt bland andra, trots att det stått klart en längre tid, det är en bekräftelse på att vissa arkitektoniska värden är helt oberoende av tid och trender och jag känner mig stolt över det vi åstadkom tillsammans.
Adalaura Diaz Garcia, ansvarig arkitekt på White

Juryns motivering:

Med säker formkänsla och tydlig förståelse för platsen och stadsbyggnadsprinciperna, har det stora kvarteret längs Södra Kungsgatan och Sörbygatan formats till en nyskapande bostadsbebyggelse utöver det vanliga. Växlingsrika volymer, hushöjder, fönsterformer, kulörer och material överraskar. Där flerfamiljshusens fasader visuellt delas in i flera byggnader, där bottenvåningar mot huvudgatan gjorts mer öppna, för att ge en känsla av att gatumiljöerna hör till alla. Därtill en generös grönskande gård, med uteplatser och stora trädkronor.

Kv Runstenen är det vinnande projektet i en markanvisningstävling som Gävle kommun bjöd in till 2014.

Whites team i projektet:
Adalaura Diaz Garcia
Mats Johansson
Anna-Lena Elfving
Karin Höök
Felipe Garcia
Carl Lindecrantz
Johanna Persson
Julia Patey
Sofia Hydén
Alexander Nero
Elin Persson
Jakob Lundkvist
Marie Håkansson

Contact Person

Adalaura Diaz Garcia

Adalaura Diaz Garcia

Arkitekt, Gruppchef / Kvalitetsledare

Malmö

+46 40 660 93 28

Dela gärna!