Kvarteret Högne nominerat till Arkitekturpris i Västmanland

I ett bortglömt hörn av Västerås innerstad har White Arkitekter gestaltat ett modernt bostadshus med hög hållbarhetsambition och stora sociala kvaliteter. Nu är kvarteret Högne som vi ritat åt Mimer nominerat till Arkitekturpris i Västmanland 2023.

Kvarteret Högne skapar en ny levande entré till Västerås innerstad. Genom en hållbar gestaltning av naturliga element som trämaterial och gröna tak av sedum bidrar byggnaden till att skapa en miljö i gränslandet mellan karakteristisk kvartersbebyggelse och lummig park. Byggnaden har ett komplext program och rymmer både verksamhetslokaler, bostäder, grönska och ett parkeringsgarage.

Stora delar av byggnaden har trästomme och hela huset samt garaget omsluts av ett vackert träraster. Inslag av röd kopparfärg knyter an till omgivningens fasader av tegel och puts i liknande färgskala. Den gröna gården i hjärtat av byggnaden ger de boende har möjlighet till samvaro, lek, träning och rekreation. På det gröna sedumtaket finns också ett stort antal solceller.

Vi är väldigt glada för nomineringen och juryns motivering. Det är ett kvitto på att vi lyckats med vår ambition att skapa hållbar och vacker arkitektur och viktigast av allt – en god livsmiljö för de boende.
Olov Gynt, ansvarig arkitekt på White

Arkitekturpris i Västmanland delas årligen ut av Sveriges Arkitekter i Västmanland. Här kan du läsa mer om priset och de övriga nominerade.

Juryns motivering

Med Kv Högne förändras ett bortglömt hörn av Västerås innerstad till en levande och aktiv mötesplats med fokus på ekologisk och social hållbarhet. Kvarteret berikas med ett nytt innehåll av bostäder, verksamheter och offentliga rum samtidigt som den skickligt döljer ett parkeringshus i fyra plan.

En möblerad social entré välkomnar hem boende och ger möjlighet till samvaro och hemarbete. Sociala ytor hittas även insprängda i varje bostadsplan och ger boende i mindre lägenheter en välkomnad bonusyta som kan nyttjas vid behov. I husets mitt har en grönskande oas tillskapats på garagets tak. Gården är inramad av låga volymer i två våningar och skapar en lugn mötesplats för boende med möjlighet till samvaro, lek, idrott och rekreation. Husets träfasad och sedumtak formar en bebyggelsemiljö i gränslandet mellan karakteristisk kvartersbebyggelse och lummig park.

Husets form väver ihop en komplex kombination av funktioner och hållbarhetsstrategier till en väl gestaltad helhet. Ett ambitiöst projekt som är väl värt ett arkitekturpris.

Kontaktperson

Olov Gynt

Olov Gynt

Arkitekt, Kontorsledning

Västerås

+46 21 440 45 01

Dela gärna!