Kv Alfabetet nominerat till Östergötlands arkitekturpris

Transformationen av Kvarteret Alfabetet i centrala Linköping har blivit nominerad till Östergötlands arkitekturpris. Fastigheten som även kallas ”Hjalmar Blomqvist-huset” har genomgått en omfattande revitalisering, där vi och Elding Oscarson har skapat en av stadens mest spännande kontorsbyggnader.

Den ursprungliga fastigheten färdigställdes 1957 och är ritad av Karl G H Larsson. År 2018 inledde White Arkitekter och Elding Oscarson ett omvandlingsarbete av fastigheten på uppdrag av Mannersons Fastighets AB. Idag rymmer Kv Alfabetet ca 400 arbetsplatser och en konferensanläggning. Källaren har försetts med ett gym och en lokal för gruppträning.

Den gemensamma ambitionen var att lyfta fram hantverket, framhäva byggnadens struktur och skapa öppna ljusa ytor. Entréhallen har utvecklats och förädlats med nya funktioner, förbättrad akustik och ljus. Den befintliga stommen och bjälklagsstruktur har återbrukats. White Arkitekter har utformat entréhallen, trapphus, landskap samt plan 100, 200 och 400, medan Elding Oscarson gestaltat plan 300 och entréfasaden.

Vi är väldigt glada och stolta över nomineringen och slutresultatet för byggnaden.
Camilla Smedéus, ansvarig arkitekt

Östergötlands Arkitekturpris arrangeras av Sveriges Arkitekter och tilldelas ett projekt av hög arkitektonisk kvalitet och som utförts i Östergötland de senaste åren.

Juryns motivering:
En byggnad från 1957 har här revitaliserats med varsam om- och tillbyggnad. Den nya entréfasaden i koppar har kongenialt utformats för att ge huset en öppnare, mer inbjudande karaktär. Med några års patina kommer tilläggen i koppar också upplevas än mer självklara. Projektet övertygar såväl exteriört som interiört och är väl genomfört med smarta och vackra lösningar. Slipade betonggolv och synliga installationer i kombination med varma naturmaterial och ett för hela huset gemensamt belysningsprogram, bidrar både till att framhäva detaljer och att skapa en trivsam helhet. Ombyggnaden av trapphuset är särskilt imponerande, där gränsen mellan nytt och gammalt är närmast osynlig.

Projektteam White

Camilla Smedéus (UA), Anna-Karin Salovaara, Victoria Wang, Victor Stoltz, Torbjörn Eliasson (ljusdesign), Linnéa Zenkert (UA landskap), Ingrid Ehrnebo, Åsa Haremst, Karin Leckström och Anna von Gregerfeldt.

Dela gärna!