Kära hyresvärd, kan jag få hyra en kontorsplats i stället för p-plats?

Tiden att tänka nytt är här. Vi längtar efter att återgå till det normala. Vi längtar efter att få trängas på offentliga platser, restauranger, kultur- och sportevenemang. Men Coronapandemin har också givit upphov till förändringar som sannolikt gör att våra liv inte kommer att återgå till samma läge som innan pandemin.

Vi kommer att se en ökad återgång till arbetsplatserna när omständigheterna tillåter, men vi har också upptäckt att distansarbete ger ökad frihet för individen, färre persontransporter och potentiellt minskade lokalkostnader för arbetsgivarna.

 

På senare tid har vi sett flera inlägg i debatten om att underlätta omvandling av kontor till bostäder när fler arbetar på distans och arbetsplatsen för många har flyttat in i bostaden. Men långt ifrån alla har möjlighet att arbeta hemifrån och många andra kommer inte ha råd med boenden som medger detta.

 

Samtidigt som vi behöver mer yta för att kunna jobba hemma, så leder stängda butiker till frigjorda ytor i gatuplan. Bottenvåningar som innehåller allmänna funktioner så som handel, kultur och service bidrar till ett mer levande och attraktivt stadsliv i ett bostadsområde. Kanske kan då lokala kontorshubbar vara en av de nya funktioner som flyttar in i handelns gamla bottenvåningar. Och när vi pendlar mindre och har möjlighet att arbeta på distans kan det bli attraktivt att hyra till en kontorsplats till sin bostad.

 

Och det finns nog inte en bättre tid än nu för att ta fram praktiska lösningar på detta område. För just nu pågår flera statliga utredningar som alla kommer påverka svensk bostadspolitik och svenskt byggande för lång tid framöver. De handlar om en social bostadspolitik, frågan om marknadshyror i nyproduktion, kostnader för nyproduktion, förhandlingssystem för hyror, enklare bygglovsregler och inte minst den stora utredningen om en samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande. Dessutom aviseras program för att renovera hållbart.

 

För att underlätta arbete på distans borde såväl utredningen om ett samordnat bostadsbyggande som utredningen om kostnader för nyproduktion borde fundera över hur man kan skapa kompletta boendemiljöer utan att för den skull lägga alla miljöer vi behöver innanför de egna väggarna. Studentkorridorer delar redan på en del allmänna utrymmen, det kan fler göra. Vi borde också kunna premiera framväxten av enskilda arbetsplatser i anslutning till bostadsområden. Idag har vi krav på antalet parkeringsplatser i anslutning till bostäder, så kallad P-norm, då kanske man kan resonera i termer av en A-norm med tillgängliga arbetsstationer/arbetsplatser. Varför inte öppna upp och bredda verksamheten för en del bibliotek och andra offentliga institutioner för en del sådan verksamhet.

 

Samtliga pågående utredningar ställs delvis på ända i ljuset av Coronapandemin som i hög grad skiftar våra vanor och skapar många nya möjligheter. Jag skulle vilja se att regeringen gjorde en samlad översyn över pågående utredningar i bostadsfrågor och gav dem ett tilläggsdirektiv att se över hur konsekvenserna av pandemin påverkar kommande förslag och möjliggör nya lösningar.

 

Utredningen om enklare bygglov borde kunna lämna förslag om hur man underlättar för ändrad användning av fastigheter. Att snabbt börja använda de lokaler som blir vakanta är avgörande för att bidra till det liv och den rörelse som vi vill ha i våra städer.

 

Vad som är en modern bostadspolitik kan jag inte fullt ut svara på, men det kommer de pågående utredningarna att bidra till. Utgångspunkten för deras förslag måste därför vara att tänka nytt utifrån våra ändrade vanor och behov.

 

/Alexandra Hagen, vd White Arkitekter

Dela gärna!