Invigning av X-huset på Campus USÖ

Campus USÖ:s nya byggnad, det så kallade X-huset, inhyser idag lokaler för Institutionen för medicinska vetenskaper och läkarprogrammet som startade upp vid Örebro universitet 2011. Utbyggnaden av Campus USÖ har skett i etapper, där denna tillbyggnad är den tredje etappen.

Den nya tillbyggnaden inrymmer fem våningsplan ovan mark och har en öppen ljusgård som binder ihop den nya delen med den befintliga byggnaden. Utbyggnaden innehåller administrativa delar, lärosalar, en restaurang samt en hörsal för undervisning, interna konferenser och extern uthyrning. Generösa mingel- och utställningsytor för studenter, lärare, forskare och tillfälliga besökare har tillskapats. På entréplan finns en restaurang med uteservering med syfte att bidra till en attraktiv mötesplats.

Det övergripande målet för helhetslösningen vid tillbyggnaden av X-huset var att understödja och stimulera en kreativ forsknings- och undervisningsmiljö. Vi har tillskapat spontana och planerade mötesplatser där studenter, lärare, forskare och tillfälliga besökare kan mötas.
Gestaltningen för tillbyggnaden har haft som utgångspunkt att utgöra en sömlös övergång mellan det redan byggda och tillägget som nu gjorts.

Den byggnadsanslutna konsten är ett fint tillägg till byggnaden och finns både i och utanför byggnaden. Utanför den nya entrén vid vattentornet står Peter Johanssons verk ”Figurina Medicina” med öppen famn och mottar besökare till såväl Campus som hela USÖ. På innergården finns Kristofer Wigrens verk “Upptäckarna”, två astronauter i luftrummet på ljusgården som svävar runt en sfär. På väggarna i entréhallens övre delar finns Ingela Svenssons verk Utan titel.

Det känns jättekul att White har fått genomföra etapp tre på X-huset som ursprungligen också ritades av White. Känslan på plats är att tillbyggnaden lever upp till en sömlös övergång och att det blivit ett fint möte mellan befintlig byggnad, utemiljö och det gamla vattentornet. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet!
Therese Eriksson, ansvarig arkitekt

Kontaktperson

Therese Eriksson

Therese Eriksson

Arkitekt, Processledare, Ställföreträdande kontorschef

Örebro

+46 19 670 22 19

Dela gärna!