Invigning av nya Forumtorget

Från att ha varit en parentes mitt i centrum blir nya Forumtorget en plats för möten, umgänge och avkoppling. Lördagen den 2 juni invigs torget som fått ett helt nytt utseende med en platå i grön terazzo, ett nytt sobert golv samt en 65 meter lång soffa som välkomnar alla.

Av fyra arkitektkontor var det White arkitekters förslag till omdaning av Forumtorget som tog hem första pris. Tävlingen anordnades av Uppsala kommun 2011 och att vinna ett uppdrag i Uppsala ser Gustav Jarlöv och Jens Modin, landskapsarkitekter på White, som extra hedrande: Det var jättekul eftersom vi bor och verkar i staden. Och så är platsen spännande eftersom det är en central plats nära Stora torget, gågatorna och ån, men ändå på sidan om.

Vi ville ta fasta på torgets befintliga karaktär och det liv som redan fanns med ungdomshäng, umgänge, politiska möten och manifestationer.
Jens Modin, landskapsarkitekt

White genomförde tävlingen i samarbete med Erik Hedman och Johanna Uddén på Konsthuset.

 

Möten med fler möjligheter

Trots den tidigare frånvaron av någonstans att sitta så har Forumtorget länge varit en plats för möten. Nu har White tillfört både sittplatser och scenutrymme.

Renoveringen handlade om att bevara och utveckla en redan existerande identitet, samt förstärka att Forumtorget är till för alla människor och alla behov. Oavsett om man befinner sig mitt i shoppingrundan eller bara går ut på lunchen.

I tävlingen såg vi en utmaning att göra en plats som trots läget i stadens kommersiella hjärta kan vara attraktiv för alla. En av de stora kvaliteterna med stadens offentliga platser är just att de är öppna för och tillhör stadens alla invånare.
Gustav Jarlöv. landskapsarkitekt

De olika formerna låter gamla som unga, långa som korta att både sitta och ligga ner.

Nya Forumtorget

Det nya Forumtorget är enkelt i sin uppbyggnad med ett svart stengolv i olika nyanser som skiljer sig från omgivande gator, en platå av grön terrazzo för såväl uppträdande som för avkoppling och samtal och huvudnumret, samt en 65 meter lång soffa i Smedsgränd. Soffan, som ska fungera som en koppling mellan gågatan och Dragarbrunnsgatan, är tillverkad i 6 726 unika lameller av kvartskomposit och glas. Soffan bygger på avancerade konstruktionsprinciper och sofistikerad design- och produktionsteknik, men även på människokroppens form vilket ger en variation som tillåter alla att hitta sin favoritplats.

Ett tryggare Uppsala
För att ytterligare stärka soffans uttryck och skapa trygghet för Uppsalaborna har soffan ett ljus som lyser genom glaslamellerna. På dagen ser man det ofärgade glaset medan kvällarna blir upplysta av ett varmt, glödande ljus. Färgerna på ljuset kan sedan anpassas till olika event, dagar och tillfällen.

Kontakt

Gustav Jarlöv

Gustav Jarlöv

Landskapsarkitekt

Uppsala

+46 18 18 38 16

Dela gärna!