Inspirationskällorna bakom nyinvigda Clemenstorget

Den första etappen av ombyggnationen av Clemenstorget i Lund är nu invigd. Visionen har varit att skapa en urban lounge, en plats där både Lundabor och besökare kan vistas en längre stund och känna sig hemma.

År 2014 vann vi Lunds kommuns arkitekttävling för utvecklingen av Clemenstorget i Lund med bidraget ”Kontrapunkter”. Torget ligger precis bredvid Lunds Centralstation och är den första och sista platsen som stadens besökare ser. Efter ombyggnationen fungerar torget som en framsida av staden. Utgångspunkten har varit att hållplatsen för den nya spårvägen ska synas och vara lätt att hitta till utan att dominera torget.

 

– Hindrande häckar och stödmurar har tagits bort. Vi ville öppna upp Clemenstorget, så att det går att röra sig fritt över platsen. Tanken är att många människor ska kunna vara på torget samtidigt, när omständigheterna tillåter, säger Niels de Bruin som är ansvarig landskapsarkitekt för utvecklingen av Clemenstorget tillsammans med Anna Eklund.

Det finns nu mer plats för torghandel, uteserveringar och en variation av parkmöbler för både barn och vuxna.
Niels de Bruin

De gamla formklippta lindarna och plantaterna som kännetecknat Clemenstorget har fått en fortsatt framträdande roll. De är i sig som vackra skulpturer. Vår ambition har varit att spara så många som möjligt. De som stod i spårvagnssträckningen har flyttats till Lunds nya stadsdel Brunnshög. Träden i kombination med den grusbelagda zonen ger torget en europeisk känsla. Tankarna går till ett torg i Frankrike.

 

Lindarna, platanerna och den omgivande arkitekturen i jugendstil har varit de främsta inspirationskällorna när vi utformat torget. Det märks både i konstverken, möblerna och barnens lekpaviljonger.
Niels de Bruin

Konstnären Ebba Matz har jobbat tillsammans med White inom flera projekt och så även detta. Hon har ingått i teamet kring Clemenstorget sedan start. Tanken är att konsten och gestaltningen av torget ska hänga ihop i en helhet. Torget ska vara funktionellt, vackert, väcka tankar och trigga fantasin hos människorna som passerar.

 

– En konstnär kan tolka platsen på ett helt annat sätt än vad vi arkitekter gör. Vi kompletterar varandra. Ebba ger oss nya perspektiv. Det kan handla om allt från saker i platsens historia som hon vill lyfta fram eller funktioner och samtidsfenomen som vi inte har tänkt på, säger Niels de Bruin.

Ebba Matz har bland annat utformat spetstaken på Clemenstorget. Där integreras konsten med ett användbart element, då spetstaken visar vägen in mot hållplatsen. Precis som trädkronorna skapar de ett ljus- och skuggspel på marken. Det blir vackert och lekfullt. På dagen ger de skugga och på kvällen lyser de upp torget och skapar en trygg miljö.

Etapp två av Clemenstorgets utveckling berör den delen av torget som är närmast Lund C och ligger några år framåt i tiden. I utvecklingen av Clemenstorget har White samarbetat med stadens landskapsarkitekt, Karin Sjölin, och konsulterna Cowi och Kreera, vilket har gjort det goda resultatet möjligt.

Dela gärna!