Ingång 100 prisas internationellt för sin arkitektur

Akademiska sjukhuset i Uppsalas senaste tillskott, Ingång 100 som vi har gestaltat, är ett av nio vårdprojekt från hela världen som uppmärksammas i den internationella tävlingen Architecture Masterprize.

Architecture Master Prize uppdrag är att lyfta och öka synligheten för kvalitetsarkitektur i världen med särskilt fokus på kreativitet och innovation. Juryn bestående av framstående designers, arkitekter, akademiker och curators lyfter fram de bästa projekten från hela världen inom allt från inredning till stadsplanering. Tillsammans har de bedömt bidrag från över 65 länder. Ingång 100 fick ett hedersomnämnande (Honorable Mention) i klassen Vårdarkitektur (Healthcare Architecture).

Det är ett kvitto på att vi lyckats kombinera avancerade kliniska funktioner och mycket höga tekniska krav med en gestaltning av yppersta världsklass som ytterst gagnar patienterna och personalen.
Anna Maria Ejdeholm, ansvarig arkitekt på White

Stilla rum är ett icke-konfessionellt rum för stillhet och reflektion.

Byggnaden som invigdes tidigare i år är utformad med fokus på människans behov. Ingång 100 rymmer högteknologiska operationssalar och avancerade behandlingar för de allra svårast sjuka. Samtidigt innehåller huset moderna dagvårds- och vårdavdelningar. Så gott som samtliga lokaler har utformats tillsammans med vårdpersonalen och deras representanter. Utgångspunkten är aktuell forskning om läkande och hälsobringande miljöer.

 

Dagsljuset spelar en övergripande roll i Ingång 100. Nästan alla rum som patienter vistas i har insläpp av dagsljus och bjuder på gröna utblickar. Tekniken är nedtonad för att ge en lugn miljö. Balkonger och terrasser ger möjlighet att andas frisk luft och känna solens värme.

 

Byggnaden är utformad med långsiktig hållbarhet i fokus. Det betyder att vi valt en generell utformning av stomme och installationer som ger mångsidig användbarhet och förenklar framtida anpassningar. Med mycket små anpassningarna har man ställt om delar av byggnaden för intensivvård av Covid-19-patienter. Låg energianvändning och miljövänliga byggnadsmaterial bidrar till att byggnaden är certifierade enligt Miljöbyggnad Guld.

Dela gärna!