Handbok om att främja odling i stadsmiljö

Hur kan kommersiell odling i stadsmiljö uppmuntras? White i Malmö har tagit fram handboken ”Att skapa förutsättningar för Stadsbruk – en handbok för kommuner” som består av kunskap, tips och råd om hur kommuner kan implementera och stärka förutsättningarna för stadsodling.

Konceptet Stadsbruk, som är ett registrerat varumärke, har etablerats av det Malmöbaserade sociala företaget Botildenborg. Dess syfte; att hitta lösningar på aktuella samhällsutmaningar genom att skapa nya arbetstillfällen, stärka integrationen och bidra till en grönare, mer attraktiv stad.

Vi blev intresserade av projektet eftersom det har sin grund i hållbar stadsutveckling vilket White vill främja. Livsmedelsproduktion i staden är en viktig del av det.
Anna Eklund, landskapsarkitekt

Många av de målsättningar och utmaningar som kommuner runt om i landet tampas med rörande stadsodling har en konkret koppling till hur vi väljer att förvalta och använda städers och samhällens gröna miljöer. Därför har White, inom ramen för forskningsprojektet, tagit fram skriften ”Att skapa förutsättningar för Stadsbruk – en handbok för kommuner” och som riktar sig till politiker och tjänstepersoner.

Handboken beskriver bland annat hur kommuner kan implementera stadsbruk via olika modeller, vad som är viktigt att undersöka innan ett samarbete startar och hur kommuner kan stärka förutsättningarna för stadsodling, på både kort och lång sikt

– Vår kompetens är stadsutveckling. Boken tar upp kartläggning av tillgänglig mark, tänkbara samarbetspartners och hur kommunen kan arbeta med målsättning och politisk förankring. Av erfarenhet vet vi att det är viktigt för att lyckas, säger Anna Eklund.

Handboken har tagits fram av Martina Kozlovic Sjöland, Josef Sjöberg och Anna Eklund.

Ett kapitel tillägnas erfarenheter och lärdomar från befintliga projekt, med utgångspunkt i kommunens roll. Skriften tar upp kartläggning av tillgänglig mark och ägarförhållanden, tänkbara intressenter och samarbetspartners och hur kommunen kan arbeta med målsättning och politisk förankring.

Genom handboken vill White visa på möjligheterna med stadsbruk, men också ge kommuner konkreta råd och tips om vilka frågor de bör ställa vid olika tidpunkter, hur de avsätter rätt resurser i rätt skeden samt hur de ska se på sin egen geografi, sina planeringsprocesser och sin organisation ur ett annorlunda och nytt perspektiv, i syfte att kunna satsa på stadsodling.

Kontakt: Anna Eklund, landskapsarkitekt

[email protected]

+46 40 660 93 16

Fakta Stadsbruk

Stadsbruk har grundat ett nationellt nätverk där kommuner och andra intressenter kan utbyta erfarenheter och få vägledning. Genom inkubatorer får odlarna hjälp med affärsutveckling. Den första inkubatorn anlades i stadsdelen Rosengård i Malmö och sedan dess har Stadsbruk etablerats i Göteborg och Växjö och flera andra städer är på gång. Vinnovaprojektet är avslutat men konceptet Stadsbruk lever kvar med aktiva verksamheter. Odlarna säljer närproducerade och ekologiska grönsaker till bland annat restauranger och till privatpersoner via prenumerationslådor, självplock, i butiker och på marknader.

Källa: stadsbruk.se

Dela gärna!