Hammarkulletorg – en stadsdel som sjuder av liv och drömmar

En trygg och attraktiv plats där invånarna kan mötas, växa och känna sig välkomna. Det är målet med vår vision för hur Hammarkulletorget i Göteborg skulle kunna se ut i framtiden. Vårt förslag ger plats för entreprenörskap, kreativitet och starka relationer för att odla framtidshopp, stolthet och meningsfullhet. Fram till den 23 augusti ställs förslaget ut i fönstret på Hammarkullens bibliotek.

Förslaget, som vi valt att kalla ”Tillsammans”, har vi tagit fram i ett parallellt uppdrag för Framtiden, en del av Göteborgs stad. Whites förslag är ett av totalt tre arkitektframtagna förslag som nu ställs ut på biblioteket i Hammarkullen och som invånarna får tycka till om.

 

Hammarkullen har inte genomgått några större arkitektoniska förändringar sedan det byggdes på 60-talet. I ”Tillsammans” har vi velat skapa plats, rum och kopplingar för att Hammarkullebornas vardag ska fungera, men också för att nätverk ska stärkas, möten uppstå och att alla ska känna sig inkluderade och trygga.  Vi har arbetat för att forma en miljö där helheten av alla delar ska skapa en plats att växa på, som utvecklas över tid. Ett rum som bejakar relationer och nätverk samt ger trygghet och framtidstro.

 

Kunskapen att arkitektur kan förändra en plats tas verkligen tillvara i satsningen på Hammarkullen. Att få bidra med positiva krafter känns hedrande och hela teamet har lagt väldigt mycket hjärta i formgivningen och gestaltningen av Hammarkulletorget.
Jenny Mäki, ansvarig arkitekt

– ”Tillsammans” ger plats åt entreprenörskapet och de lokala drivkrafterna. Projektet är cirkulärt och ambitionen är inget mindre än att Hammarkulletorget ska bli förebildsprojekt internationellt, säger Jenny Mäki.

 

Uppgiften är komplex och Whites team rymmer ett interdisciplinärt team av landskapsarkitekter, arkitekter, statsbyggare, kulturgeografer, visualiserare och ljusdesigners, som alla bidragit med sina perspektiv. Med nya bostäder, verksamhetslokaler, aktivitetshus, vårdcentral och matbutik sammanvävda av genomtänkta stråk och genomsiktliga glasfasader i gatuplan vill vi öka den upplevda tryggheten på och omkring torget. Vi har velat bidra till en områdesutveckling som kan formas så att invånare och aktörer kan, vet och vågar medskapa och samskapa i utvecklingen av en trygg och inkluderande stadsdel.

 

Hammarkullen är på många sätt en unik stadsdel med stark lokal identitet. Drivkrafterna och den unga befolkningen är två starka delar som vi tror är nyckeln för fortsatt utveckling. De behöver plats, struktur och nätverk som bidrar till nya ekonomiska möjligheter och självständighet.

 

Hammarkullen är en stadsdel med stor andel barn och unga. De utgör mer än 30 procent av invånarna, som har behov här och nu. Men de är också 100 procent av framtiden. Med barn och unga i fokus har vi velat ge plats åt de positiva drivkrafterna och förebilderna för att skapa framtidstro.
Lisa Wistrand, kulturgeograf

I ”Tillsammans” har den natursköna miljön och Hammarkullens stadsnatur förstärkts och bejakats. Ett pärlband av mötesplatser längs gångstråken gynnar handelsverksamhet. I det centrala aktivitetshuset har vi låtit torgytan fortsätta in i byggnaden, med fasader som kan öppnas upp för att verksamheten ska kunna växa ut på torget vid särskilda tillfällen. Återvunnen marksten, tegel och gatsten med detaljer i metall pryder marken. Vi har också skapat atriumkvarter, som med sina små intima gårdar skapar tydliga rumsliga gränser, ljusa lägenheter och ett nätverk av gränder.

 

Efter den 23 augusti sammanställs reaktionerna på utställningen tillsammans med kommentarer från Förvaltning AB Framtiden/Framtiden Byggutveckling och en jury. Byggstart för den första etappen av utvecklingen av Hammarkulletorget är planerad till år 2025.

Kontaktperson

Thomas Landenberg

Thomas Landenberg

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 86 57

Dela gärna!