Hälsostaden vinner Ängelholms arkitekturpris

Förnyelsen av Hälsostaden som vi utfört på uppdrag av Hälsostaden Ängelholm AB har utsetts till vinnare av Ängelholms arkitekturpris. Som huvudanledning nämner juryn projektets breda register av arkitektoniska kvaliteter; känsla för material och form, utblickar, variation och mönster.

Den nya vårdbyggnaden, med ny huvudentré till sjukhuset, färdigställdes under 2018 och prisades redan 2019 med Vårdbyggnadspriset. Ängelholms arkitekturpris är därmed Hälsostadens andra utmärkelse.

 

När sjukhuset i Ängelholm skulle koncentrera sin verksamhet fick White Arkitekter i uppdrag att ta fram en strategi för hur förtätningen skulle lösas. De äldre vårdbyggnaderna byggs om till modern standard och kompletteras med flera nya byggnader. En ny bro över Rönne å har minskat avståndet mellan centrum och sjukhusområdet avsevärt. Fokus har också legat på att skapa en hälsofrämjande och positiv miljö för patienter och vårdpersonal.

Att både patienter, personal och besökare ska omges av en trivsam miljö har varit av stor vikt.
Kjell Nyberg, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

– Den nybyggda vårdbyggnaden öppnar upp sig mot den omgivande grönskan och ligger precis intill promenadstråket vid Rönne å. Miljöerna inbjuder både till aktivitet och återhämtning. Det gröna tas även tillvara i den invändiga miljön med generösa utblickar, varma, naturnära kulörer och ljusa träslag, säger Kjell Nyberg.

 

Ängelholms arkitekturpris är ett pris där allmänheten fick möjlighet att nominera sina arkitektoniska favoriter i staden. En jury bestående av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ytterligare politikerrepresentant, stadsarkitekt, planchef, bygglovschef och chef för kultur och stad har sedan valt ut ett vinnande bidrag.

Vi är väldigt stolta och glada över att få ta emot denna utmärkelse. Det är ett kvitto på att vi lyckats med det vi alltid strävar efter, att skapa ett modernt sjukhus där hållbarhet och människors välmående står i fokus.
Kjell Nyberg, ansvarig arkitekt

Juryns motivering:

”Utmärkande för projektet är ett brett register av arkitektoniska kvaliteter: känsla för material och form, utblickar, variation och mönster. Genom skicklig och inkännande gestaltning av gränssnittet mellan befintlig sjukhusarkitektur, Rönne å:s grönska och stadens centrala stråk skapas vackra och funktionella rum med fokus på människans välbefinnande.”

 

Läs mer om projektet här!

Kontaktperson

Kjell Nyberg

Kjell Nyberg

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 46

Dela gärna!