Webbinarium: Hälsans arkitektur – så skapar vi livskvalitet när världen krymper

Ibland kan vår livsmiljö krympa ner och begränsas till ett fåtal rum. Fredagen den 18e mars hade vi ett webbinarium och diskuterade hur vår arkitektur påverkar patienter, närstående och boendes upplevelser i miljöer för vård, hälsa och omsorg. Med arkitekturens och konstens kraft kan arkitekter och konstnärer alternativt vi tillsammans med engagerade fastighetsägare och byggherrar främja välmående, tillfrisknande och livskvalitet när tillvaron zoomar in.

I en del av de byggnader som vi ritar befinner sig människor för att de måste, av olika skäl. Det kan handla om sjukhusrum, patientkök, bostadsrum i fängelser, lokaler för sluten psykiatrisk vård, eller lekrum. Men också miljöer där bostaden och dess närhet utgör hela livsmiljön, så som boenden för människor med funktionsnedsättningar, eller olika boendeformer för äldre.

Med kunskap och omsorgsfull gestaltning går det att göra stor skillnad. Arbetet med projekt så som psykiatrins kvarter i Borås, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg och det trygga boendet Kvarnkullen i Kungälv har gett oss många viktiga lärdomar och insikter. Under morgonen pratade vi om hur vi, med ett hälsofrämjande förhållningssätt, utformar rum med människan i centrum. Vi diskuterade vad som krävs för att skapa bästa möjliga livskvalitet i dessa miljöer, och delar med oss av goda exempel.

Samtalet leddes av moderator Lena Kristiansson, som till vardags arbetar som ansvarig arkitekt och studioansvarig för Studio Vård- och Specialbostäder på White i Göteborg.

Program 18 mars

08:15 Välkommen!
Lena Kristiansson, ansvarig arkitekt och studioansvarig för Studio Vård- och Specialbostäder, White Göteborg.
Morgonens moderator ger oss en introduktion till dagens ämne.

Livskvalitet i närmiljön
Susanne Clase, arkitekt SAR/MSA
2017 invigdes Kvarnkullen, Förbos trygga boende i Kungälv med 51 hyresrätter för boende som är 70 år eller äldre, där hyresgästerna ska kunna bo kvar länge och känna sig trygga. Så hur blev det? Hur upplevs boendemiljön? Bidrar den till ökad livskvalitet? För att kunna svara på dessa frågor genomförs en studie, som ger viktiga lärdomar för kommande projekt. Under morgonen berättar Susanne Clase, ansvarig arkitekt på White Göteborg och tjänsteansvarig för Specialbostäder om projektet och studien.

Så skapas trygghet för äldre hyresgäster
Anna Olá, Fastighetsutvecklingschef, FörboAB
Bostadsföretaget Förbo arbetar aktivt med att utveckla sina bostadsområden för att möta nya behov och hyresgästernas demografiska utmaningar. Förbo verkar för att skapa trygghet, tillgänglighet och livskvalitet i boendemiljön. Vad innebär dessa värden, och hur kan de uppnås?

Konstens betydelse för offentliga miljöer
Eleonora Fors Szuba, konstchef och ledare för konstenheten, Västfastigheter
Konstenheten ansvarar för den konst som möter besökarna på regionens sjukhus, vårdcentraler, resecentrum och andra verksamheter. Uppdraget är att bidra till en god offentlig miljö – och samtidigt sprida kunskap om konstens betydelse för offentliga miljöer. Konstenheten är en av landets största inköpare och förvaltare av konst.

De läkande vårdrummen på Psykiatrins Kvarter
Cristiana Caira, partner, styrelseledamot, senior uppdragsansvarig arkitekt, White Arkitekter samt konstnärlig professor på Chalmers med placering på Centrum för Vårdens Arkitektur
I Psykiatrins Kvarter är träbeklädda väggar, milda färger, stora ljusinsläpp med gott om dagsljus och naturliga utblickar några av nycklarna till en mer trivsam vårdtid för patienterna och ett snabbare tillfrisknande. Under morgonen berättar Cristiana om arbetet med Psykiatrins Kvarter. På Cristianas meritlista finns såväl nationella som internationella projekt, så som Drottning Silvias barnsjukhus, Cambridge Childrens Hospital och den mor- och barnenhet på Panzisjukhuset i Kongo som White skapat tillsammans med nobelpristagaren Dennis Mukwege.

09:00 Frågor till talarna

09:15 Tack för idag!

Dela gärna!