Hållbar stad – hur tänker, planerar och bygger man?

Det talas mycket om hållbarhet idag men vad menar man med hållbar stadsbyggnad? I ett panelsamtal på torsdag den 13 april på Stadsbiblioteket i Halmstad ger Andreas Eggertsen Teder, hållbarhetsspecialist på White arkitekter, Anders Carlsson, hållbarhetschef på Derome och Olof Selldén, planchef på Halmstads kommun, sina synpunkter på hur en hållbar stad kan växa fram. Samtalet är en del i programserien ”Klimatet&vi” som arrangeras av Klimatnätverket södra Halland och Biblioteket i Halmstad.

Hållbar stadsutveckling handlar om att utveckla städer på ett sätt som tar hänsyn till miljön, ekonomin och sociala aspekter på ett balanserat sätt. Det innebär att man arbetar för att skapa en stad som är ekologiskt hållbar, ekonomiskt lönsam och socialt inkluderande.

I arbetet med hållbar stadsutveckling krävs ett tvärvetenskapligt samarbete mellan olika aktörer som planerare, arkitekter, stadsbyggnadsingenjörer, politiker, näringslivet, organisationer och medborgare. För att lyckas behövs invånarnas engagemang, vilja och möjlighet att leva inom planetens gränser.

Kvällens samtal kommer ge olika infallsvinklar och ge möjlighet till inspel och frågor från publiken.

Dela gärna!