Hagastaden får kvarter för sport och kultur med ny arena för unga

Tillsammans med Serneke skapar White ett nytt kvarter åt KFUM Central i den nya stadsdelen Hagastaden som kopplar ihop Stockholm och Solna. Här växer ett nytt centrum med öppna miljöer fram i samband med att tunnelbanan byggs ut i området med gula linjen.

Som en sista pusselbit i den nya stadsdelen skapas ett idrotts- och kulturcentrum för alla. Kvarteret består av en multifunktionell anläggning för större idrottsevenemang eller konserter med ca 2 000 åskådarplatser, gymnastikhall, multisporthall, en gymnasieskola, en ateljé för skapande, kontor, long stay-hotell och helt nytt publikt stadsrum.

Det här är en plats för ungas livslust, det vi skapar är så mycket mer än byggnader och funktioner. Kvarteret befolkas och blir levande många timmar om dygnet vilket även ökar tryggheten i området.
Caroline Varnauskas, arkitekt och partner på White

Utöver den idrottsliga delen planeras även för musik-, kör- och dansverksamhet och annat föreningsliv. På terrasserna formas en aktiv utemiljö för både gymnasieskolans elever och allmänheten, med basketplaner, skateboardramp och andra ytor för sport- och kulturevent. Från gatan kan man kika ner i arenan och sporten blir på så sätt en del av stadsmiljön. En trappa från det nya torget, Torsplan, leder upp till publika miljöer med restauranger och uteplatser i söderläge.

Det är ett roligt och smart projekt såväl innehålls- som affärsmässigt, vilket ger de bästa förutsättningarna att skapa en bra arkitektur som kommer leva över tid.
Charlotte Ruben, arkitekt och partner på White

Parterna kommer inom kort att inleda samtal med Stockholms stad gällande villkor för det markanvisningsavtal som blir nästa steg i processen. Därefter ska ett detaljplanearbete inledas. Enligt en bedömd tidplan ska detaljplanearbete och projektering kunna ske under 2019–2020 följt av byggnation under tiden 2021–2023.

 

Kontaktperson: Charlotte Ruben, Arkitekt och Partner

[email protected]

Dela gärna!