Grönt ljus för prisbelönta vattentornet VÅGA

Redan 2012 inleddes tankarna kring ett nytt vattentorn i Varberg för att säkra stadens vattenförsörjning. Och 2018 fick vi uppdraget av Vivab att utforma det nya vattentornet med förslaget VÅGA. Nu har genomförandeavtalet tecknats med Veidekke som ska bygga vattentornet. Arbetet beräknas sätta igång i vår.

Med sin unika design har VÅGA redan prisats och uppmärksammats nationellt som internationellt. Vattentornet är utformat som en stiliserad våg, där vattnet paketeras i ett långsträckt landmärke synligt både från centralorten och från E6:an som löper förbi staden. Genom att låta vattentornet sträcka sig på längden i stället för att ha en rund utformning utmanar vi den traditionella designen av vattentorn.

Denna livsviktiga resurs blir ett nytt landmärke för staden, men också en symbol för deras nytänkande. Det känns otroligt kul att projektet nu realiseras.
Lars Zackrisson, uppdragsledare på White

 

Vivab ansåg att vårt förslag VÅGA symboliserade trygghet, kraft och kreativitet. Den långsträckta utformningen ses som fördelaktig på platsen, både ur ett arkitektoniskt perspektiv, men också för att minimera fotavtrycket på kullen.

Både att rita och bygga vattenanläggningar kräver specialistkompetens. Vi är glada att Veidekke ska bygga detta formstarka projekt och är trygga med att de kommer att kunna leverera med hög kvalitet.
Agnes Orstadius, handläggande arkitekt på White

Ett större torn med större kapacitet är en del i Vivabs långsiktiga VA-planering som ska ge en stabil och trygg vattenförsörjning till stadens invånare som växer i antal. VÅGAs reservoar rymmer fem gånger fler kubikmeter vatten jämfört med det befintliga, vilket gör att dricksvattenleveransen kan hanteras på ett bra sätt även vid oförutsedda eller planerade avbrott.

Dela gärna!