Grönska är det som efterfrågas mest i stadskärnan

Rapporten Den hållbara staden som bygger på en statistisk säkerställd Novus-undersökning om svenska folkets åsikter, beteende och preferenser i den byggda miljön. Den belyser bland annat vad som krävs för att stadskärnor ska upplevas som attraktiva och vara relevanta för alla som bor och lever i en stad. Och det visar sig att grönska är det flest personer i Sverige vill se mer av i stadskärnan. Goda shoppingmöjligheter genom fler butiker är sekundärt.

För att våra städer ska vara både attraktiva och trygga krävs det att stadskärnorna är levande platser som människor trivs och vistas i. I undersökningen har de 3390 respondenterna därför fått svara på vad de vill se mer av i den stadskärna som de bor närmast.

Undersökningens resultat visar att grönområden är något som är mycket efterfrågat. Högst upp på listan hamnar nämligen grönska och planteringar, det uppger så många som 37 procent. Det är framför allt unga mellan 18–29 år som önskar detta, det svarar 45 procent i åldersgruppen. Även fler parker är något som 17 procent önskar.

Foto: James Silverman

Utformningen och planeringen av våra städer är starkt kopplat till hur staden upplevs och används. Insikterna vi får genom vår Novus-undersökning är ett värdefullt stöd för oss. Genom att förstå människors behov och preferenser kan vi skapa större värde för våra uppdragsgivare. Vi kan forma byggnader och platser med utgångspunkt från det människor faktiskt efterfrågar.
Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter

Utöver grönska är kommersiella ytor som butiker och uteserveringar något som många önskar. I vår Novus-undersökning svarar 30 respektive 27 procent att de vill se mer av detta i stadskärnan. Men även gemensamma ytor som främjar sociala interaktioner och vila är något som hamnar högt upp på listan, hela 25 procent uppger nämligen att de vill se fler torg med bänkar och utemöbler.

I takt med att våra städer blir allt tätare är det avgörande att planera för grönska, plats för sociala möten och levande gaturum. Detta är funktioner som gör att människor trivs och stärker stadens attraktivitet. Attraktiviteten i sin tur har stor påverkan på stadens varumärke och ekonomiska värden, inte minst fastighetsvärden.
Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter

Här kan du läsa mer om och ta del av hela rapporten och här kan du läsa mer om hur vi arbetar med landskap.

Topp fem: Detta skulle svenskarna vilja se mer av i stadskärnan

  1. Grönska och plantering 37 %
  2. Butiker 30 %
  3. Uteserveringar 27 %
  4. Parkeringsmöjligheter 26 %
  5. Torg med bänkar och utemöbler för vila eller spontana möten 25 %

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

Kontaktperson

Alexandra Hagen

Alexandra Hagen

Arkitekt, Verkställande direktör

Malmö

+46 40 660 93 34

Dela gärna!