Grevhagsskolan nominerad till Rödfärgspriset 2024

Vi är glada att kunna berätta att Grevhagsskolans nya idrottshall med tillhörande klassrum är nominerat till Rödfärgspriset 2024. Byggnaden är värdefullt tillskott för hela Eksjö och samutnyttjas av skola och föreningsliv. Med utgångspunkt i Eksjös träbyggnadsstrategi ansluter den både till kommunens hållbarhetsambitioner och bebyggelsetradition.

Att behandla byggnaden med slamfärg var givet för att anknyta till den långa tradition som målningsmaterialet har i Eksjö. Eftersom byggnadens karaktär och direkta omgivning i form av 60-talets klassiska paviljongskola befinner sig en bit från Gamla stans röda timmerfasader var det inte lämpligt att bokstavligt imitera de traditionella träfasaderna. I stället för den klassiskt röda kulören föll valet på en oxidgrön slamfärg som också knyter an till skolans lummiga omgivning vid Eksjöån.

Vi är oerhört stolta över att vi tillsammans med Eksjö Kommunfastigheter lyckats uppnå vår gemensamma vision om en hållbar och välkomnande byggnad.
Pia Eckerstein, arkitekt, studioansvarig utbildning & kultur

En sågad liggande slät träpanel omsluter hela byggnaden. För att skapa rytm och detaljering av fasaden adderas ett system av stående ribbor som likt knutlådor skapar ett skuggspel och en regelbunden indelning av fasaden som även fönsterpartier och dörrar inordnar sig i.

En pergola/skärmtak med genomarbetade detaljer inordnas också i systemet och hjälper hantera skalan mellan den nya höga byggnaden och barnen som befolkar skolgården. Ribbor, takfotskonsoler och pergola bildar ett sammanhängande system med konsekvent gestaltning som blir framträdande och karaktärsskapande för byggnaden.

Genom träbyggnation utnyttjas träets positiva egenskaper för klimat, miljö, ekonomi, social hållbarhet och hälsa. Nybyggnationen på Grevhagsskolan är en byggnad med 100% massiv trästomme. Det innebär pelare och balkar i limträ, samt bjälklag i KL-trä.

Rödfärgspriset

Rödfärgspriset är ett arkitektpris som hyllar innovativ och modern arkitektur där Falu Rödfärg eller annan slamfärg spelar en viktig roll i helheten. Priset instiftades av Falu Rödfärg 2002 och belönar nyskapande, modern arkitektur där trä och slamfärg har en framträdande roll för helheten. Vinnaren offentliggörs under hösten 2024.

Läs mer om priset och se övriga nominerade här

Foto: Ander Sanner

Kontaktperson

Pia Eckerstein

Pia Eckerstein

Arkitekt, Studioansvarig, Gruppchef

Göteborg

+46 31 309 56 20

Dela gärna!