Göteborgarna efterfrågar mer grönska i stadskärnan

Vad krävs för att stadskärnor ska upplevas som attraktiva och vara relevanta för alla som bor och lever i en stad? I vår nysläppta rapport Den hållbara staden framkommer det att grönska är det flest personer i Sverige vill se mer av i stadskärnan. Göteborgarna sticker ut och önskar sig grönska i ännu högre utsträckning. Shoppingmöjligheter genom fler butiker önskar sig inte mer än drygt var tionde göteborgare.

Rapporten Den hållbara staden bygger på en statistisk säkerställd Novus-undersökning om svenska folkets åsikter, beteende och preferenser i den byggda miljön. För att våra städer ska vara både attraktiva och trygga krävs det att stadskärnorna är levande platser som människor trivs och vistas i. I undersökningen har respondenterna därför fått svara på vad de vill se mer av i den stadskärna som de bor närmast.

Resultatet visar att grönområden är mycket efterfrågat. Högst upp på listan hamnar nämligen grönska och planteringar, det uppger så många som 50 procent av göteborgarna, jämfört med 37 procent av svenskarna i snitt.

Göteborg törstar efter mer grönska! Vi formar byggnader och platser med utgångspunkt i vad människor efterfrågar, och nu när Göteborg växer så att det knakar, är det avgörande att vi hittar sätt att både spara och nyanlägga gröna ytor så att människor trivs i staden.
Jacob Sahlqvist, kontorschef, White Arkitekter i Göteborg

Även gemensamma ytor som främjar sociala interaktioner och vila är något som hamnar högt upp på göteborgarnas lista, hela 28 procent uppger nämligen att de vill se fler torg med bänkar och utemöbler.

Man vill kunna sitta ner och ta några djupa andetag, och mötas på gemensamma platser med vackra utblickar. Både sociala interaktioner och grönska är del av stadens identitet – viktiga kvaliteter som vi hela tiden jobbar med att utveckla tillsammans.
Jacob Sahlqvist

Läs rapporten Den hållbara staden här.

Topp fem: Detta skulle göteborgarna vilja se mer av i stadskärnan

  1. Grönska och plantering 50 %
  2. Uteserveringar 29 %
  3. Torg med bänkar och utemöbler för vila eller spontana möten 28 %
  4. Parkeringsmöjligheter 22 %
  5. Mer kultur, scen, konst 19 %

Kontaktperson

Jacob Sahlqvist

Jacob Sahlqvist

Arkitekt, Kontorschef

Göteborg

+46 31 60 86 66

Dela gärna!