Göteborg God morgon – Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken – hur kommer utformningen av staden och arkitekturen att påverkas och vilka verktyg har vi?

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Hur kommer barnkonventionen påverka samhällsplaneringsprocessen och hur kan den nya lagen stötta arbetet med att låta barn och unga göra avtryck i stadsutveckling och arkitektur.
 
Barn utgör en stor del av befolkningen i våra städer och samhällen, de bor, de pendlar, de utbildar sig, de sportar, de leker, de möts – de har behov av staden och staden behöver dem. Kunskap, arbetssätt och metoder finns – nu tar vi ett avstamp för att kommuner, fastighetsägare, byggaktörer m.fl tillsammans ska fördjupa samtalet och agera för att ett barnrättsperspektiv tar plats i vårt fortsatta arbete.
 
Fredagen den 21 februari bjuder vi in till en frukost för att visa hur ett praktiskt tillämpande av barnkonventionen i samhällsplanering och planprocess kan se ut och förväntningarna på branschen.
 
Välkommen att anmäla dig till en frukost ackompanjerad av framtidstro och inspiration!
 

Program / 21 februari

 
07.30   Frukost och mingel
 
08.00   Välkomna
Morgonens moderator, Lisa Wistrand, kulturgeograf White
 
08:05   Barnkonsekvensanalyser som metod – i Sverige med internationella utblickar
Maria Nordström – miljöpsykolog, forskare och företrädare för Child Friendly Cities.
Om uppdraget att genomföra en studie åt Boverket som syftar till att ge en beskrivning och analys av hur barnkonsekvensanalys, BKA, används för att realisera barnperspektivet i stadsplanering och vilka alternativa sätt som används. Hur effektiv är BKA som planeringsinstrument?
 
08:15   Från metod till genomförande – om Göteborgs arbete med BKA
Mie Svennberg – arkitekt, översiktsplanerare med fokus barnperspektivet på Göteborg Stadsbyggnadskontor. Göteborgs stad har länge varit i framkant vad gäller barnperspektivet i stadsbyggandet. Vilka förutsättningar och metoder finns för att arbeta med barns eget perspektiv i stadsutvecklingen. Vilka effekter har Göteborgs arbete gett. Hur kan vi fortsätta hålla fanan högt?
 
08:25   Barns eget perspektiv – hur förverkligas de ungdomspolitiska målen?
Lisa Klingwall – landskapsarkitekt, strateg och översiktsplanerare, Uppsala Stadsbyggnadskontor.
Lisa har lång erfarenhet från Stockholms stad och Uppsala. Hon medverkar även i boken Cities at Eye Level for kids. Hur ska Uppsala förverkliga målen i det barn- och ungdomspolitiska programmet? Och hur säkerställer vi att barn och ungas behov beaktas i framtagande och implementering av styrdokument för fysisk planering och trafik.
 
08:35   Arkitektur och planering utifrån ungas perspektiv – möjligheter och risker
Rebecca Rubin – arkitekt och utvecklingsansvarig för Stadsbyggnad, White
Rebecca har bland annat lett projektet Flickrum – ett internationellt uppmärksammat projekt som utforskar staden utifrån tonåriga flickors perspektiv och villkor. Projektet synliggör frågan om unga tjejers rätt till det offentliga rummet och bidrar med kreativa förslag och lösningar. Hon visar genom konkreta exempel hur samhällsplanering och arkitektur utifrån barnkonventionen kan skapa nya värden, och delar med sig av möjligheter och utmaningar.
 
08.45   Panelsamtal
 
09:00   Tack för idag!
 
 

Anmäl dig här!
 
 

Var / När / Hur

 
Datum: Fredag den 21 februari
Tid: kl. 07.30–09.00
Plats: White Arkitekter, Magasinsgatan 10, Göteborg
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt, men vi behöver din anmälan för att beräkna frukostvolymen.
 
Anmälan senast måndag 17e februari. Vid frågor kontakta [email protected]
 
Videoarkiv
Tidigare seminarier hittar du i vårt videoarkiv med #Whitefrukost

Dela gärna!