Gör Stora torget till en plats som för oss samman

Stora torget är ett av Västerås viktiga offentliga rum. När torget nu ges ny gestaltning i tider av segregation och polarisering är det av yttersta vikt att vi tar tillvara på möjligheten att skapa en plats som för oss samman. Låt Stora torget bli ett vardagsrum för hela staden, en offentlig plats som både rymmer något för alla Västeråsbor – och samtidigt det oväntade.

Under samrådet för Stora torget och Bondtorget har vi på White arkitekter genomfört en intern workshop för Stora torget där vi analyserat förslaget utifrån sociala hållbarhetsaspekter. Vår förhoppning är att dessa kan bidra till att lyfta slutresultatet för att stärka centrums attraktivitet och berika staden.

 

Med genomtänkt gestaltning kan det skapas ett torg med båda intima rum där olika aktiviteter kan pågå parallellt och ett torg som samtidigt kan fungera som den självklara mötesplatsen för stora evenemang som konserter eller demonstrationer. Med möjlighet för olika grupper att ta plats samtidigt skapas förutsättningar för att motverka segregation.

Med möjlighet för olika grupper att ta plats samtidigt skapas förutsättningar för att motverka segregation.

 

För att det ska bli verklighet måste Stora torget också utformas som en målpunkt som lockar till uppehåll på olika sätt. Växtlighet som skänker svalkande skugga och ger något att vila ögonen på är en viktig del. Vattenlek, konst, sittplatser, möjlighet att låna spel eller tidningar och platser för food trucks eller små kaféer kan vara andra.

 

För att lyckas krävs fördjupning i alla aspekter av social och ekologisk hållbarhet – och en framåtblickande vision som kanske resulterar i det oväntade.

 

Läs hela analysen här

Dela gärna!