Gårda Vesta banar väg för framtidens hållbara kontor

I Göteborgsstadsdelen Gårda har vi skapat en av Sveriges första WELL-certifierade byggnader. Här sätter arkitekturen användarnas hälsa i första rummet, med tonvikt på arbetsmiljö, trivsel och sociala ytor som lockar gäster både dagtid och kvällstid.

Gårda Vesta består av två huskroppar på 14 respektive 25 våningar som uppmuntrar till gemenskap och rörelse. Här har vi skapat en mötesplats för både dem som jobbar i huset och rör sig i kvarteret. På den stora takterrassen finns både generösa sociala ytor – och arbetsplatser under bar himmel. Just nu pågår de sista förberedelserna innan den första hyresgästen flyttar in för att nyttja de hälsofrämjande kontorslokaler och generösa coworking-ytorna.

I Gårda Vesta har vi fokuserat på flexibla rumslösningar, välstuderat dagsljus, hög kvalitet på ljud- och luftmiljö samt ytor och lösningar som uppmanar till gemenskap och rörelse.
Kristina Olsson, en av de ansvariga arkitekterna, White Arkitekter

– Såväl på kvarterets sociala torg som på arbetsmiljöerna på terrassen. På kvällstid lockar restaurangen i husets markplan middagsgäster från hela Göteborg och blir det sociala navet som Gårda hittills saknat, säger Kristina Olsson.

 

WELL building-certifieringen innebär att byggnaden uppfyller särskilda kriterier kopplade till trivsel på arbetsplatsen: luft, vatten, kost, ljus, ljud, rörelse, temperatur, material, sinne och gemenskap. I Gårda Vesta har vi ritat en banbrytande byggnad som syftar till att ge användarna de allra bästa förutsättningarna till en trivsam och harmonisk arbetsmiljö.

 

– Att uttryckligen arbeta med arbetsmiljö och trivsel som mål har inspirerat oss till en byggnad med enkla och i princip helt underhållsfria grundmaterial, som rå betong och corten i botten. Som kontrast har vi adderat sinnliga naturmaterial, grönska samt mjuka textilier och former där man rör sig och vistas, säger Kristina Olsson.

 

Gårda Vesta blir ett av Göteborgs nya landmärken, med en stark koppling till Gårdas industrihistoria. Fasadens glas och robusta cortenstålplåt knyter an till de industrimiljöer och fabriker som finns i stadsdelen. Stomme och bjälklag är av betong, ett material som också använts i rå form som ytskikt i trapphus och på markplan.

 

Lars Olsson och Kristina Olsson, båda ansvariga arkitekter tillsammans med Åke Johanson, senior arkitekt är det ansvariga teamet som ligger bakom projektet.

Kontaktperson

Kristina Olsson

Kristina Olsson

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 87 68

Dela gärna!