Fyra decennier av bostadsritande

I boken BoStad – bostadsarkitektur och stadsbyggnad beskriver Mats Egelius bostadens arkitektur och konsten att bygga stad.

Som arkitekt verksam från sent 70-tal till idag, på White sedan 1990 där han även är partner och tidigare ansvarig för marknadsområdet bostäder, har Mats haft en nyckelroll inom bostadsarkitekturen i fyra decennier. Denna gärning tål att sammanfattas, påpekade många kollegor och samarbetspartner.

 

Mats berättar om bakgrunden till bokprojektet: I september 2016 tackades jag av för mina 25 år som partner och ansvarig för marknadsområde boende med ett bostadsseminarium. Jag visade många av mina projekt, dessutom deltog professorerna Claes Caldenby och Ola Nylander. Efteråt påpekade flera att det var värt en dokumentation, med fokus på min roll som debattör och engagerad i branschen.

 

Egelius starka engagemang i bostadsfrågor och kunskap om bostadskvaliteter har genomsyrat hans projekt under en omvälvande period med nya villkor, förändrat samhällsstöd, avregleringar och ökat fokus på säljbarhet inom bostadsmarknaden.

Boken omfattar hela min tid i yrket, från 70-talet, men här kommenteras även 1900-talets utveckling, särskilt miljonprogrammet. Det har varit en omvälvande period. Stat och myndigheter hade ett betydligt större inflytande under den första tiden, följt av avregleringar, borttaget ekonomiskt stöd och stort fokus på säljbarhet.
Mats Egelius

Genom bokens sexton kapitel visar Egelius konkreta exempel på hur kvalitet, närvaro och kunskap formar bra bostäder och livskraftiga städer, från omsorgen om planlösningen till platsen i staden. För varje kapitel finns ett bostadsprojekt som sammanfattar kapitlets tematik eller frågeställning, presenterad i riklig mängd foton, planer och ritningar. Sammantaget blir den en initierad och användbar referens- och inspirationskälla för alla med intresse för boendets arkitektur och dess villkor.

 

Efter nästan ett halvt sekel i yrket deklarerar Mats Egelius utan minsta tvekan: Bostaden är arkitektens viktigaste uppgift.

Ur Ola Nylanders förord
”Det går att följa bostadsutvecklingen från slutet av 1970-talet fram till slutet av 2010-talet genom Mats Egelius artiklar, recensioner, debattinlägg och alla egna projekt. BoStad är både en logisk följd och ett resultat av Mats Egelius engagemang i samhällsfrågor och arkitekturdebatt. Arkitektens röst behövs när solvärden, frånvaron av gemensamhetslokaler, mörka gårdar, buller och brister i lägenhetskvalitet diskuteras. Förhoppningsvis inspirerar boken BoStad till ökat engagemang i bostadsfrågorna.”

 

Om författaren

Mats Egelius är arkitekt, utbildad i Oxford och på Architectural Association i London, följt av anställningar hos bland andra Ralph Erskine innan han började på White arkitekter där han varit verksam under de senaste tre decennierna. Mats har vunnit ett stort antal arkitekttävlingar och ligger bakom ett trettiotal byggda bostadsprojekt runt om i landet. Han ritade den första delen av internationellt prisade Hammarby Sjöstad, där han ligger bakom över 700 bostäder i sex olika kvarter, samt är representerad på fyra bostadsutställningar från 1998 till 2012.

 

Egelius har även varit styrelseledamot i Bofrämjandet, ordförande i Sveriges Arkitekters arkitekturakademi, tävlingssekreterare i Sveriges Arkitekter samt biträdande redaktör på tidskriften Arkitektur. Han har skrivit boken ”Ralph Erskine, arkitekt” och ett stort antal debattartiklar i fack- och dagspress. Mats Egelius är född 1949 i Stockholm.

Bokrelease "BoStad"

Boken ”BoStad” presenteras i Almedalen tisdagen den 3 juli 2018 och utkommer i augusti på Arkitektur Media inom Arkitektur Förlag AB. Arbetet med boken har stöttats av forskningsstiftelsen ARQ.

Dela gärna!