Frukostseminarium: Så stärker vi gemenskap och möten över generationerna

White delar kunskap och ger utrymme till frågor vi brinner för! Fredagen den 26 april bjöd vi in till ett fullsatt frukostseminarium där vi djupdök i möten mellan människor och generationer.

För, ensamhet är en utmaning för framtidens bostadsbyggande. Men genom att bygga broar mellan generationerna kan upplevd ensamhet och åldrande befolkning innebära en möjlighet för samhället – om vi tillsammans bestämmer oss för att bygga in social samvaro i våra städer. Bland vinsterna finns gemenskap och mer stimulans, ökad trygghet och säkerhet. Men också ekonomiska vinster genom synergierna som samplanering ger.

Detta frukostseminarium arrangerade vi tillsammans med Generation Marianne, som är specialiserade i Intergenerational practice, Generationsöverskridande arbete, utbildar och processleder verksamheter att ta fram ett strukturerat och hållbart sätt.

För dig som är nyfiken på alla lärdomar och tankar om förskolor, skolor, äldreomsorg, bibliotek och idrottshallar där generationer möts finns frukostseminariet inspelat och kan ses här i efterhand.

Deltog gjorde: White Arkitekters Susanna von Eyben, Madelaine Doufrix från HSB Living Lab, Maria Carlander och Suzanne Thorén från Generation Marianne, Hanna Tengberg från Hemsö, kommunalrådet Elisabet Lann och Monica Berglund på SeniorVärlden. Susanne Clase modererade.

Foto: Manifest PR

Dela gärna!