Framtidens Backaplan – med inspiration från Barcelona och det gamla Göteborg

Backaplan i Göteborg ska förvandlas till en blandstad – en miljö där bostäder och vardagsfunktioner som skola och arbete existerar tillsammans med handel och service. Omvandlingen kommer pågå i minst 20 år och vi är involverade i många delar.

Framtidens Backaplan är en del av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, som ska göra Göteborg till en tät och vattennära stad. Backaplan blir en del av innerstaden och när området är helt färdigbyggt ska det finnas cirka 9 000 bostäder, ny spårväg och resecentrum, handel och kontor, förskolor, skolor, idrottshall och kulturhus.

Redan 2014 fick White i uppdrag av fastighetsägarna att vara med och planera framtidens Backaplan. 2019 godkändes en övergripande vision som sedan brutits ned i ett antal detaljplaner. Johan Lundin, ansvarig arkitekt på White, har varit med och skissat på projektet sedan start och menar att det är första gången Göteborg bygger riktig innerstad i modern tid.

Man räknar med att genomförandet av projektet kommer pågå i minst 20 år. Slutmålet är att Backaplan kommer vara en del av innerstaden – med alla kvaliteter som hör till.
Johan Lundin, ansvarig arkitekt

– För 150 år sedan byggde man Linnéstaden. Vi kan dra många paralleller vad gäller stadsplanering, men med den stora skillnaden att vi har 150 år av planeringserfarenhet, hållbarhetstänkande och miljötekniskt kunnande sedan dess. Backaplan ligger ju faktiskt bara två kilometer från centralstationen, men det förstår man inte eftersom staden känns så uppdelad. I framtiden är Backaplan ihoplänkad med centrum, precis som Linnéstaden är en självklar del av staden idag, säger Johan Lundin, arkitekt på White.

Drömmen om blandstaden
Tanken om en blandstad är populär och präglar hela projektet Älvstranden. Men det finns möjligheter för Backaplan att lyckas bättre som blandstad än många andra stadsutvecklingsprojekt, menar Johan Lundin. Varför? Jo, Backaplan är redan ett etablerat centrum med sin egen identitet och kommersiella utbud. Här finns mataffärer, frisörsalonger, klädbutiker och restauranger. Backaplan idag beskrivs ibland som lite oinspirerat och grått, men det besitter kvaliteter som göteborgarna uppskattar – och det är Hisingens otvetydiga centrum.

Mycket av dagens byggnader och faciliteter kommer att ändra skepnad och förädlas under arbetet. Men ser man till ytan så är det mer som kommer att byggas än rivas. I Whites planer ska området förses med grönytor och rekreativa stråk där man kan njuta av promenader, växtlighet och djurliv. Området ska berikas med grönska och natur, och bäcken som rinner genom Backaplan ska integreras i stadsplaneringen.

Naturen gör sig även påmind i planeringen av bostadskvarteren där varje kvarter utgår från en park med bostäder runt om. Bostadshusen kommer ha avgränsade gårdar eftersom forskning visar att de boende använder sin gård i högre utsträckning då. På en avgränsad gård kan man lägga sig och sola, äta middag och lämna barnens leksaker utomhus; det blir en intim och social plats i stället för en allmän park.

Inspirationen till de nya kvarteren med miniparker kommer från när och fjärran – såväl från Göteborgs eget Kungsladugård som från Barcelona. Men exakt hur bostadshusen kommer att se ut återstår att se eftersom man ännu inte kommit dit i detaljnivå.  Dock finns ett tydligt mål – att sätta en egen prägel på varje enskilt projekt så att det i slutändandan blir stor variation och en dynamisk stadsdel. Att omvandlingen av Backaplan faktiskt tar tid är en fördel för det arkitektoniska slutresultatet; då skapas den stadsbilden som är målet med Backaplan, där varje kvarter präglas av sin tids trender.

Kontaktperson

Johan Lundin

Johan Lundin

Nyckelkundansvarig

Göteborg

+46 31 60 86 94

Dela gärna!