Första etappen i Campus Polacksbacken klar

Lundellska skolan i Uppsala har flyttat in i sina nya unika lokaler vid campus Polacksbacken. De anrika kasernbyggnaderna och gårdsrummen har varsamt omvandlats till en välkomnande och trygg skolmiljö för elever, personal och besökare – en miljö att vara stolt över och där alla kan känna sig hemma.

Nya Campus Polacksbacken är en symbios av den nyinflyttade skolan som ingjuter ny energi, nytt innehåll och ett fortsatt liv i den kulturhistoriska miljön. Byggnaderna har anor från 1900-talet, medan utemiljön varit i bruk ända sedan 1700-talet. Hela området utgör både riksintresse och byggnadsminne, vilket sätter en ståtlig prägel på skolan. Detta ställde följaktligen särskilda krav på varsamhet för såväl interiörer som exteriörer.

Genom att nyttja befintliga styrkor och återställa vissa kvaliteter uppstår nya värden som inte kan uppnås vid nybyggnation. Ett exempel på det är de breda dagsljusbelysta korridorerna som utgör både sociala ytor och ger god orientering.
Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt

Nya delar är avläsbara från de gamla, men ansluter till den ursprungliga gestaltningen. På det sättet har vårt multidisciplinära team av arkitekt, landskapsarkitekt, ljusdesigner och byggnadsantikvarie skapat en sammanhållen helhet, där allting har sin naturliga plats.

Genom att lyfta fram historiska fragment och detaljer lever berättelsen om orådet vidare även i dess nya kapitel som gymnasieskola.

Gestaltningen har tagit fasta på rymd, ljus och orienterbarhet. Och syftet med den har varit att skapa en välkomnande och inkluderande miljö som upplevs både säker och hemtrevlig. Att se och bli sedd – utan att bli uttittad. Att höras – utan att störa. Utöver lärmiljöerna innefattar Whites arbete även matsalsbyggnad, aula, idrottshall och landskap.

Genom att återbruka byggnadernas struktur, material och historia bidrar projektet till att värna om platsens kulturhistoriska värden likväl som planetens begränsade resurser. Koldioxidutsläppen har begränsats till en åttondel jämfört med om en helt ny skola hade byggts. Framtidens ovisshet har bemötts med robusta strukturer och flexibla lösningar för en långsiktig förvaltning.

Detta är etapp ett i projektet. Efter etapp två som beräknas bli klar sommaren 2024 kommer Campus Polacksbacken att ha en uthyrbar yta om 28 300 kvadratmeter med skolplatser för drygt 2 400 elever. Efter vinst i en anbudstävling har White Arkitekter varit ansvariga för gestaltningen från tidig utredning fram till bygghandlingsskede.

Kontaktpersoner

Uppdragsansvarig arkitekt: Niklas Singstedt, [email protected]
Ansvarig arkitekt, program och innehåll:
Helena Polgård Nygren, [email protected]
Landskapsarkitekt: Jens Modin, [email protected]
Bebyggelseantikvarie: Jan Perotti, [email protected]

Dela gärna!