Forskningsprojekt bidrar till ny kunskap i samhällsbyggnadsfrågor

Sveriges befolkning växer och koncentreras till storstadsregionerna, vilket ställer höga krav på god samhällsplanering.

Men hur ska samhällsbygget finansieras och genomföras på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt? Hur hanteras målkonflikter mellan miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet?

Hållbar samhällsbyggnad, ett treårigt forskningsprojekt, startas nu av SNS i syfte att bidra med ny kunskap i dessa frågor.

Carl Bäckstrand, vice vd på White, ingår i projektets referensgrupp.

– Arkitekturen är ett verktyg som kan vända målkonflikten till en möjlighet. Infrastruktur handlar inte bara om transporter, den handlar också om resor med mötesplatser och resecentrum som måste gestaltas. Jag är övertygad om att lösningarna på klimatutmaningen kan stöttas av sociala initiativ. På samma sätt kan de stötta integration och minska sociala orättvisor, exempelvis genom en utvecklad kollektivtrafik med bra resecentrum, en av stadens främsta publika mötesplatser, säger Carl Bäckstrand.

Svenska och internationella forskare kommer under projektets gång att belysa frågeställningarna i ett tiotal rapporter. Under 2019 publiceras en rapport om hyresmarknaden för bostäder, en om transportsektorns möjligheter till utsläppsminskningar samt en som klarlägger sambandet mellan infrastrukturinvesteringar och ekonomisk tillväxt.

– De forskare och den referensgrupp som vi har knutit till projektet besitter alla stor expertis och erfarenhet. Vi är därför väldigt glada över att kunna föra samman dessa aktörer för att gemensamt ta fram ny kunskap om hur vi bygger ett så bra samhälle som möjligt, säger David Sundström, forskningsledare på SNS.

Läs mer om projektet på SNS hemsida.

Dela gärna!