Flytten av Kiruna finalist till Zumtobel Group Award 2021

I Kiruna pågår en stadsomvandling där hela stadskärnan flyttas. Nu är projektet finalist till Zumtobel Group Award 2021 i kategorin urbana initiativ och utveckling, ett pris som uppmärksammar projekt som på bästa sätt hanterar frågor kring återbruk, hållbara utvecklingskoncept för städer och landsbygd, innovativa processer och mänskliga livsvillkor.

Flytten av Kiruna är ett gigantiskt projekt, som väcker både oro och förväntan hos Kirunas drygt 20 000 invånare. Det innebär också en unik möjlighet att omvandla staden till något nytt och hållbart. För att lyckas krävs en gemensam vision för framtiden och tillsammans med Ghilardi + Hellsten Arkitekter har White Arkitekter tagit fram en utvecklingsplan över Kirunas stegvisa flytt. Målet är att skapa en hållbar stad med en mer mångsidig ekonomi, som inkluderar fler och inte är lika beroende av världsmarknaden för järnmalm.

En mer kompakt stadskärna, försedd med nya mötesplatser och kulturella faciliteter, kommer att främja det offentliga livet och göra det möjligt för en blandad befolkning att trivas. Kiruna har den snabbast växande andelen småföretag i Sverige och nu finns en stor efterfrågan på nya bostäder. Nya bostäder kommer att byggas, utöver de 3 000 hem som ska ersättas och flyttas. 2033 kommer den nuvarande stadskärnan att vara avvecklad medan en ny har vuxit fram tre kilometer österut.

Planen är ett svar på de förväntningar och utmaningar som Kirunaborna har på staden. Den lyfter fram behovet av mötesplatser, inte bara bostadsområden. Den mest intressanta aspekten av vårt arbete är hur de sociala ambitionerna tar stöd i platsen och i stadens utformning. Ett exempel är hur de sociala mötesplatserna kopplas till naturen.
Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

Kvalitet och originalitet prisas

Totalt har 220 projekt från 42 länder anmälts till Zumtobel Group Award 2021 – Innovation för hållbarhet och mänsklighet i den byggda miljön och enligt tävlingen utmärker sig samtliga projekt för sin exceptionella kvalitet och originalitet. Priset delas ut inom de två kategorierna byggnader och urbana initiativ och utveckling, och nu har tio projekt inom vardera kategori utsetts till finalister. Dessutom har sex projekt inom de båda kategorierna valts ut som kandidater till ett specialpris inom innovation.

Det är hedrande för oss, och viktigt för Kiruna, att projektet uppmärksammas i detta internationella sammanhang.
Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

I nästa steg kommer den internationella och interdisciplinära juryn att mötas under november och utse vinnarna. Vinnaren i varje kategori vinner 50 000 euro och vinnaren av specialpriset får 20 000 euro.

Kontakt

Krister Lindstedt

Krister Lindstedt

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 26 99

Dela gärna!