Familjebostäder väljer White för hållbar utveckling av Stockholm

White tecknar ramavtal med Familjebostäder efter att ha blivit utvalda i upphandlingen av arkitekttjänster inom nybyggnadsprojekt av flerbostadshus i Stockholms stad. Ramavtalet innefattar att ta fram innovativa lösningar för Familjebostäders hyresbostäder i såväl tidiga skeden som produktionsskeden.

Stockholms stad har som mål att bygga 140 000 bostäder fram till 2030 och Familjebostäder är en viktig aktör i det arbetet. Avgörande i upphandlingen av White som partner var stor kunskap och lång erfarenhet inom bostadsarkitektur och hållbara projekt. I det första projektet under ramavtalet, som ligger i Fagersjö var det även en gedigen kompetens inom social hållbarhet som avgjorde valet av arkitekt till projektet.

De höga ambitionerna när det gäller långsiktigt engagemang och hållbar samhällsutveckling är något vi delar med Familjebostäder, därför passar det här samarbetet som hand i handske. Det här känns väldigt roligt och vi ser fram emot att sätta igång.
Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt på White

Samarbetet mellan White och Familjebostäder inleds redan nu med framtagandet av detaljplanen för 200 lägenheter i Fagersjö, mellan Högdalen och Farsta som är ett fokusområde för arbetet med hållbar stadsutveckling. En viktig del av uppdraget är att bygga vidare på det arbete som Stockholms stad och Familjebostäder startade 2017 för att genom dialog med de boende tillsammans undersöka hur området kan växa med fler bostäder och service.

Som ett av stadens allmännyttiga bostadsbolag har vi ett särskilt ansvar för att långsiktigt utveckla ytterstaden. Familjebostäder är en aktiv hyresvärd i Fagersjö sedan många år. När vi nu tar nästa steg i utvecklingen av Fagersjö är Whites kompetens inom bostadsutveckling och social hållbarhet en värdefull pusselbit.
Kjerstin Skoglund, senior projektutvecklare på Familjebostäder

Dela gärna!