Erik Torvén blir ny tillförordnad kontorschef på Whites Stockholmskontor

Erik Torvén tillträder idag som tillförordnad kontorschef på Whites Stockholmskontor. Nuvarande kontorschef Ulla Bergström lämnar White.

Erik är arkitekt och anställd på White sedan 2007. Han har lång erfarenhet av att driva stora komplexa projekt. Sedan 2016 har Erik varit en del av kontorsledningen och ställföreträdande kontorschef.

 

– Stockholm är en viktig marknad där mycket utveckling sker, vi kommer fortsatt att bidra positivt till den. Stockholmskontoret har också en viktig roll i vår internationella expansion, med många projekt i bland annat England och Tyskland. Eriks uppdrag blir att driva kontoret framåt med stort fokus på projekten. Det är genom projekten vi gör skillnad. Genom arkitekturen kan vi bidra till en hållbar omställning, skapa värden för våra uppdragsgivare och bättre livsmiljöer för människor, säger Alexandra Hagen, vd för White.

Erik övertar ansvaret för Whites största kontor. Med sin gedigna erfarenhet både i branschen och inom företaget är han en trygg ledare för verksamheten.
Alexandra Hagen, vd för White Arkitekter

– Framöver kommer frågor om ekonomi och projektstyrning att bli viktiga för att kunna leda branschen mot en hållbar framtid och framgångsrik arkitektur. Där har vi mycket att erbjuda, framförallt i de tidiga affärskritiska skedena, säger Erik Torvén, tillförordnad kontorschef på White i Stockholm.

Vi befinner oss i ett bra läge med många nya och intressanta uppdrag för kontoret. Vår bredd av integrerade kompetenser ger oss möjlighet att fördjupa arkitektrollen. Tillsammans med våra kunder kan vi ta oss an nuvarande och kommande utmaningar.
Erik Torvén, tillförordnad kontorschef på White i Stockholm

Processen att rekrytera en ny ordinarie kontorschef till Whites Stockholmskontor påbörjas nu.

 

– Ulla Bergström har arbetat 25 år på White. Vi är stolta över vår tradition och förmåga att lära upp skickliga ledare inom bolaget. Jag vill tacka Ulla för allt hon bidragit med som arkitekt, ledare och kollega under många år, säger Alexandra Hagen.

Dela gärna!