En förskola på barnens och naturens villkor

På Skallberget i Västerås växer en ny förskola fram i skogen – på barnens och naturens villkor. White Arkitekter ligger bakom den lekfulla träarkitekturen, som med genomtänkt gestaltning och varsam hand förankras på platsen.

Den nya byggnaden tar tydlig inspiration från naturen där fasaderna låter träets naturliga uttryck spela huvudrollen. Den inordnar sig ödmjukt bland träden och taket som tar tag i landskapet får huset att kika fram ur jorden.

Idén är att byggnaden trots sin moderna design ska kännas tidlöst och självklart, som om det alltid har funnits på platsen.
Olov Gynt, ansvarig arkitekt på White i Västerås

Inramade fönster och dörrar målas med en gul kulör som gör mötet med förskolan glatt och påminner om solljuset som silas mellan träden även en mulen och regnig dag. Ramarna ger också skydd för väder och vind, skapar en varierad fasad och god orienterbarhet. Även förskolans gård präglas av närheten till naturen.

 

Träpanelen är stående för att skapa en samklang med skogens trädstammar och ger tillsammans med ramarna ett ljusspel där skugga, färg och proportioner samspelar.

Dela gärna!