Elevernas idéer lyfts fram i nya Östergårdsskolan

”En skola där alla är välkomna. Där drömmar uppfylls.” Så beskriver en elev sin vision för den nya Östergårdsskolan i Halmstad, där eleverna fått dela sina idéer för det kommande skolbygget.

Det är inte alltid som elever får bidra med sitt perspektiv när en ny skola byggs.  Detta har dock eleverna på Östergårdsskolan i Halmstad fått möjlighet att göra. Trots utmaningen att arrangera fysiska möten under pandemin har eleverna fått dela sin drömbild av den nya skolan och inkluderats i formgivningen av den.

Eleverna har genom grupparbeten fått ta fram idéer som resulterat i ritningar, bilder och text. Detta har vi sedan tagit vidare i vår kreativa process för skolans gestaltning.

Elevernas visionsskisser

Förutom elevernas perspektiv berikas skolans gestaltning av vår senaste forskning om inkluderande lärmiljöer.  Elevernas perspektiv och forskningen vävs samman till en naturlig del av arkitekturen och på detta sätt utformar vi en skola som skapar stolthet, är inkluderande och fungerar över lång tid.

Vi är tacksamma över att ha fått ta del av elevernas idéer för den nya skolan. Deras input har bidragit till projektets vision ''Hela skolan är min, skolan är för hela mig'' som har följt med längs hela process, från tidiga skisser till detalj projekteringen.
Lotta Sundell, ansvarig arkitekt

Det nya entrétorget

Flera av elevernas skisser visar stora och värdiga entréer med detaljer så som tydliga klockor, vackra fontäner och hemtrevliga gardiner. Idéerna har vi bland annat tagit upp i den nya Östergårdsskolans tydliga och trygga huvudentré vid entrétorget. Platsen blir en naturlig mötesplats för hela området, även utanför skoltid när kreativa- och idrottsföreningar utnyttjar lokalerna.

Innergården

Ett tydligt önskemål om att läromiljöerna ska kännas hemtrevliga och identitetsskapande översätts till en solavskärmning i form av en screentryckt böljande gardin på glaset vid skolans hjärta och innergård.  En scen och en neutral väggyta på innegården skapar förutsättningar för projiceringar, biokvällar och andra typer av evenemang.

Skolans många lager

Contact Person

Lotta Sundell

Lotta Sundell

Arkitekt, Kontorschef

Halmstad

+46 35 15 24 09

Dela gärna!