H.M. Drottning Silvia klippte bandet på nya högteknologiska barnsjukhuset i Göteborg

Lekfullt, tryggt och professionellt. Det är ledorden för Drottning Silvias barnsjukhus och alla tre element fanns representerade när bandet klipptes av drottningen själv under den officiella invigningen på fredagen. Tack vare den nya tillbyggnaden kan högteknologisk vård samsas med läkande miljöer, för att de två tusen barn, anhöriga och anställda som vistas på sjukhuset varje dag, ska få den bästa möjliga upplevelsen.

Tillsammans med Västfastigheter och verksamheten har White utvecklat barnsjukhuset, beläget vid Östra sjukhuset i Göteborg. Verksamheten och patienterna har redan flyttat in, och på fredagen besökte Drottning Silvia sjukhuset för att träffa patienter, titta närmare på verksamheten och officiellt inviga sjukhuset genom att klippa bandet.

I arbetet med det nya sjukhuset har teamet på White haft med sig barnkonventionen, forskning och standarder från den ideella föreningen NOBAB, som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård. Dessa har utgjort ramen för arbetet. Dessutom har barn, anhöriga och personal engagerats och bjudits in i skapandeprocessen redan från start.

Vi har samlat all den erfarenhet vi har kring läkande vårdmiljöer, och konkretiserat den i den nya tillbyggnaden. Den respons vi fått är att många är mycket nöjda, och att lokalerna ger förutsättningar till en trygg och läkande vårdtid.
Krister Nilsson, ansvarig arkitekt på White

De nya avdelningarna har utformats för att anhöriga ska kunna vistas nära barnen, och på så sätt bidra med trygghet och forma en bättre vårdtid. Det finns bland annat möjlighet att övernatta inne på vårdrummen och att laga egen mat. Ombonade träinteriörer skapar en varm känsla, och stora glaspartier, balkonger och terrasser skapar spännande utblickar mot området runt byggnaden.

Foto: James Silverman

Konsten spelar en stor roll i utformningen och med ett tydligt barnperspektiv inbjuder de alla till lek eller utforskande. Leken är en del i rehabiliteringsprocessen och konsten stimulerar tillfrisknande, den är inte bara dekorativ. Lekterapi, skola och bibliotek välkomnar redan i entrén, ett avdramatiserande möte med vården som ger karaktär till entréplanet. Det finns också en överglasad, grönskande gård som ger patienter, anhöriga och personal en miljö att pausa i. Eftersom vårdtiden på sjukhuset varierar från patient till patient – från någon dag till mer än ett halvår – har White och övriga parter arbetat utifrån att sjukhuset fungerar som ett hem under en svår tid i livet.

Contact Person

Krister Nilsson

Krister Nilsson

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 86 97

Dela gärna!