Detta skulle få västsvenskarna att välja kontoret fler dagar i veckan

En utmaning som flertalet arbetsgivare brottas med är att få tillbaka sina medarbetare till kontoret efter att de vant sig vid att jobba hemifrån. Västsvenskar tycks dock vara mer benägna att återvända till kontoret jämfört med övriga svenskar. Hela 40 procent av västsvenskarna vill jobba på kontoret alla dagar i veckan. I Stockholm är motsvarande siffra tolv procent, enligt en undersökning som vi låtit Novus genomföra.

Drygt två år av pandemi och distansarbete förändrade svenskarnas vanor och beteenden. Den personal som i början av 2020 blev hemskickad för att arbeta hemifrån är inte densamma som kallades tillbaka efter att restriktionerna släpptes. Men de arbetsplatser de förväntas återvända till har i många fall inte förändrats alls, vilket på flera håll komplicerar återtågen till kontoren.

I Västsverige verkar dock inte detta vara ett lika utbrett problem. Västsverige och Småland utmärker sig för att vara de regioner där högst andel vill arbeta på kontoret alla dagar i veckan. Det framkommer i undersökningen som Novus genomfört på uppdrag av White. Dock finns det en diskrepans mellan västsvenska arbetstagares och arbetsgivares önskemål om hur ofta vi ska vara på arbetsplatsen. Mer än var fjärde västsvensk vill bara jobba på kontoret 1 – 2 dagar i veckan om de själva fick välja, men det är bara fyra procent som har en arbetsgivare som rekommenderar den frekvensen.

Oavsett om alla medarbetare ska vara på plats, får jobba varifrån de vill eller om man landat i en hybridlösning, så behöver kontorets funktion, attraktion och dimensionering omvärderas och uppdateras. Och för att skapa en modern arbetsplats som medarbetarna vill komma tillbaka till behöver de involveras i processen.
Jacob Sahlqvist, kontorschef på Whites Göteborgskontor

En modern arbetsplats är så mycket mer än en fysisk plats – något som blivit väldigt tydligt efter pandemin. Det är inte bara teknik och digitala verktyg som väntas fungera på en arbetsplats. Idag förväntar sig många svenskar att arbetsplatsen också ska underlätta för det som inte är direkt kopplat till arbetet; livet, träningen och ärenden ska fungera. Arbetsplatsen blir mer av en tjänst.

I White Arkitekters Novus-undersökning uppger närmare var tredje respondent i Västsverige att en fast plats där de kan ha sina egna saker skulle få dem att välja kontor fler dagar i veckan, medan 27 procent önskar fler tysta avskärmade ytor, där de kan fokusera i lugn och ro. Samtidigt uppger 17 procent av västsvenskarna att ett kontor mitt i stan skulle få dem att välja kontoret oftare.

Vi människor löser saker på olika sätt, varpå en arbetsplats måste ge utrymme för var och en att kunna välja miljö efter arbetssätt. Samtidigt måste kontoret tillfredsställa gruppens behov och skapa en meningsfull helhet för att vara fortsatt värdefull. Detta innebär inte att man måste se sig om efter nya lokaler. Optimera det ni har och anpassa befintliga miljöer till nya arbetssätt och behov. Det går att göra små förändringar med stor effekt.
Annie Leonsson, studioledare för Inredning & Design på White Göteborg

Topplista: Detta skulle få fler västsvenskar att jobba på kontoret oftare

1. En fast plats, där jag har mina saker (32 %)
2. Fler tysta avskärmade ytor, där jag kan fokusera i lugn och ro (27 %)
3. Teknik som möjliggör bra hybridmöten (23 %)
4. Kontor mitt i stan (17 %)
5. Fler sociala ytor (14 %

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 1 – 5 april 2022. Undersökningen är statistiskt säkerställd med 1 543 antal genomförda intervjuer, med 301 respondenter i Västsverige.

Kontaktperson

Annie Leonsson

Annie Leonsson

Inredningsarkitekt, Studioansvarig, Gruppchef

Göteborg

+46 31 60 87 85

Dela gärna!