Detta skulle få fler att välja kontoret framför hemarbete

En utmaning som flertalet arbetsgivare brottas med är att få tillbaka sina medarbetare till kontoret efter att de vant sig vid att jobba hemifrån. 35 procent av svenskarna vill inte jobba på sin arbetsplats mer än 1 – 2 dagar i veckan, enligt undersökning som vi låtit Novus genomföra. Fasta platser, ett gym och fler avskärmade ytor skulle dock få svenskarna att välja kontoret fler dagar i veckan.

Drygt två år av pandemi och distansarbete förändrade svenskarnas vanor och beteenden. Den personal som i början av 2020 blev hemskickad för att arbeta hemifrån är inte densamma som kallades tillbaka efter att restriktionerna släpptes. Men de arbetsplatser de förväntas återvända till har i många fall inte förändrats alls, vilket komplicerar återtågen till kontoren.

Undersökningen som Novus genomfört åt oss visar en diskrepans mellan arbetstagares och arbetsgivares önskemål om hur ofta vi ska vara på arbetsplatsen. Mer än var tredje svensk vill bara jobba på kontoret 1 – 2 dagar i veckan om de själva fick välja, men det är bara sex procent som har en arbetsgivare som rekommenderar den frekvensen.

Oavsett om alla medarbetare ska vara på plats, får jobba varifrån de vill eller om man landat i en hybridlösning, så behöver kontorets funktion, attraktion och dimensionering omvärderas och uppdateras. Och för att skapa en modern arbetsplats som medarbetarna vill komma tillbaka till behöver de involveras i processen.
Daniel Lisskar, arkitekt och utvecklingsansvarig för kontor på White

En modern arbetsplats är så mycket mer än en fysisk plats – något som blivit väldigt tydligt efter pandemin. Det är inte bara teknik och digitala verktyg som väntas fungera på en arbetsplats. Idag förväntar sig många svenskar att arbetsplatsen också ska underlätta för det som inte är direkt kopplat till arbetet; livet, träningen och ärenden ska fungera. Arbetsplatsen blir mer av en tjänst.

I vår Novus-undersökning uppger närmare var femte svensk att ett gym på kontoret skulle få dem att ta sig till arbetsplatsen fler dagar i veckan. Bland respondenterna mellan 18 – 29 år är den siffran hela 37 procent. Andra faktorer som är viktiga för att välja kontoret framför hemarbete är fasta platser (33 %) och tysta avskärmade ytor där man kan fokusera i lugn och ro (25 %). I den yngre åldersgruppen är det dock fler sociala ytor som är högst prioriterat (37 %). Samtidigt uppger 17 procent av svenskarna att det inte finns något som kan få dem att välja kontoret fler dagar i veckan.

Vi människor löser saker på olika sätt, varpå en arbetsplats måste ge utrymme för var och en att kunna välja miljö efter arbetssätt. Samtidigt måste kontoret tillfredsställa gruppens behov och skapa en meningsfull helhet för att vara fortsatt värdefull.
Daniel Lisskar

–  Detta innebär inte att man måste se sig om efter nya lokaler. Optimera det ni har och anpassa befintliga miljöer till nya arbetssätt och behov. Det går att göra små förändringar med stor effekt, avslutar Daniel Lisskar.

Topplista: Detta skulle få fler svenskar att jobba på kontoret oftare

1. En fast plats, där jag har mina saker (33 %)
2. Fler tysta avskärmade ytor, där jag kan fokusera i lugn och ro (25 %)
3. Att där fanns ett gym/träningsmöjligheter (19 %)
4. Teknik som möjliggör hybridmöten (14 %)
5. Fler sociala ytor (12 %)

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av White Arkitekter mellan den 1 – 5 april 2022. Undersökningen är statistiskt säkerställd med 1 543 antal genomförda intervjuer.

Dela gärna!