Det gamla är det nya nya

Svenskar har en topplacering i resursslöseri och överkonsumtion. Om hela världen höll samma takt skulle det krävas 4,2 jordklot. Varje år slänger vi 42 miljarder kronor i form av material som vi inte använder. Att återvinna och återanvända istället för att producera nytt är ett av de mest effektiva sätten att minska klimatpåverkan på vår enda planet.

En ny attityd
Ökad återanvändning och att använda fler återvunna material, kommer inte bara att spara jordens resurser. Det är dessutom en av de mest effektiva åtgärderna för att minska klimatpåverkan.

White vill driva på utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Vårt bidrag är att genom design stimulera till återbruk, återvinning och effektivare användning av råvaror. Vi kan också sporra till mer hållbara livsstilar genom att planera städer och miljöer som stimulerar till samutnyttjande och delningsekonomi. Vi kan även driva på planeringen för mer cirkulära flöden för energi, vatten och avfall. Det är cirkulär arkitektur i flera skalor och dimensioner.

Det krävs en stor omställning, både i livsstil, attityd och hur vi bygger, men den är nödvändig för att lyckas med att minska överkonsumtionen av råvaror och klimatpåverkan. Arkitekter, byggare och materialtillverkare behöver alltid ställa sig frågan: Vad finns det som kan tas tillvara?

I de allra flesta fall är det bästa för miljön det som inte konsumeras eller byggs alls. I första hand bör vi alltså ta tillvara befintliga byggnader, utveckla konstruktioner med mindre spill, skapa smarta, flexibla planlösningar och möjliggöra samutnyttjande av lokaler under dygnet. Därefter handlar det om att se alla befintliga material som en råvara som kan tas tillvara. Genom att renovera, återbruka eller återvinna det befintliga, kan nya miljöer och produkter skapas. Det gamla blir det nya nya.

Cirkulär Arkitektur
Det kan låta självklart, men det krävs kunskap och samarbete i många leverantörskedjor för att detta ska gå att realisera. I våra inredningsprojekt har vi redan kommit långt, men för byggnader går det långsammare.

Vi har under de senaste åren deltagit i flera forskningsprojekt. Vårt nystartade interna White Research Lab-nätverk, Cirkulär arkitektur, kommer att arbeta för att sprida och dela kunskap om cirkularitet. Vi hoppas att våra satsningar kommer att visa vägen för en mer cirkulär och hållbar framtid!

 

Vill du bli inspirerad? Läs mer i vår års- och hållbarhetsrapport för 2018.

White Research Lab - CC Build

I Vinnovaprojektet CC Build deltar White ihop med stora aktörer inom bygg- och fastighet för att möjliggöra återbruk av byggmaterial i stor skala. Det krävs nya processer och affärsmodeller som gör återbruk lönsamt och vi arkitekter har en viktig roll eftersom återbruk i hög grad är en fråga om design. Inom projektet skapas en webbplats för byggvaror.

Kontakt

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!